REKLAMA
REKLAMA

Ceny wody znów na świeczniku. W czwartek sesja Rady Miasta

SANOK / PODKARPACIE. W czwartek, 26 listopada o godz. 9.00 odbędzie się dziewiąta sesja Rady Miasta. Zobacz porządek obrad.

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek dziennych tej opłaty oraz zasad jej poboru, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie dopłat do cen dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka, położonej w Sanoku, obręb Olchowce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 58/23 o pow. 6,7096 ha, nr 58/26 o pow. 0,6458 ha, nr 58/27 o pow. 0,6650 ha, nr 58/28 o pow. 0,6233 ha, na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Krośnie, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości  gruntowej, zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka, położonej w Sanoku, obręb Śródmieście, oznaczonej jako działka nr 1549 o pow. 0,0385 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka, obręb Posada, oznaczonych jako działki nr 2812/47 o pow. 0,0183 ha, nr 2812/48 o pow. 0,0180 ha, nr 2812/49 o pow. 0,0175 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
20. Rozpatrzenie winsoku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka, położnej w Sanoku, obręb Śródmieście, oznaczonej jako działka nr 1056/5 o pow. 0,0089 ha, z ewentualnym podjęcie uchwały w tej sprawie.
21. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu udziału Gminy Miasta Sanoka w ½ części we współwłasności nieruchomości położnej w Sanoku, obręb Śródmieście, przy ul. Słowackiego, oznaczonej jako działka nr 807/1 o pow. 0,0421 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
22. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Sanoka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2016”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
23. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu Miasta Sanoka przez Stowarzyszenie Towarzystwo Sportowe „VOLLEYBALL” Sanok, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
24. Sprawozdanie Komisarza Wyborczego z przebiegu i wyników wyborów do Rad Dzielnic Miasta Sanoka zarządzanych na dzień 25 października 2015 r.
25. Interpelacje.
26. Wolne wnioski i zapytania.
27. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta
Zbigniew Daszyk

IMG_2857

materiał nadesłany
foto: archiwum eSanok.pl

24-11-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)