REKLAMA
REKLAMA

Ceny wody znów na świeczniku. W czwartek sesja Rady Miasta

SANOK / PODKARPACIE. W czwartek, 26 listopada o godz. 9.00 odbędzie się dziewiąta sesja Rady Miasta. Zobacz porządek obrad.

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek dziennych tej opłaty oraz zasad jej poboru, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie dopłat do cen dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka, położonej w Sanoku, obręb Olchowce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 58/23 o pow. 6,7096 ha, nr 58/26 o pow. 0,6458 ha, nr 58/27 o pow. 0,6650 ha, nr 58/28 o pow. 0,6233 ha, na rzecz Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Krośnie, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości  gruntowej, zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka, położonej w Sanoku, obręb Śródmieście, oznaczonej jako działka nr 1549 o pow. 0,0385 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka, obręb Posada, oznaczonych jako działki nr 2812/47 o pow. 0,0183 ha, nr 2812/48 o pow. 0,0180 ha, nr 2812/49 o pow. 0,0175 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
20. Rozpatrzenie winsoku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka, położnej w Sanoku, obręb Śródmieście, oznaczonej jako działka nr 1056/5 o pow. 0,0089 ha, z ewentualnym podjęcie uchwały w tej sprawie.
21. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu udziału Gminy Miasta Sanoka w ½ części we współwłasności nieruchomości położnej w Sanoku, obręb Śródmieście, przy ul. Słowackiego, oznaczonej jako działka nr 807/1 o pow. 0,0421 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
22. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Sanoka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2016”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
23. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu Miasta Sanoka przez Stowarzyszenie Towarzystwo Sportowe „VOLLEYBALL” Sanok, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
24. Sprawozdanie Komisarza Wyborczego z przebiegu i wyników wyborów do Rad Dzielnic Miasta Sanoka zarządzanych na dzień 25 października 2015 r.
25. Interpelacje.
26. Wolne wnioski i zapytania.
27. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta
Zbigniew Daszyk

IMG_2857

materiał nadesłany
foto: archiwum eSanok.pl

24-11-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)