REKLAMA
REKLAMA

Do przedszkola w 2015 roku dziecko oddasz bez problemów? Sprawdź jakie trzeba spełnić kryteria

SANOK / PODKARPACIE. – Wychowaniem przedszkolnym od roku 2015 będą objęte tylko 3 roczniki. Dzieci 3, 4 i 5-letnie, a nie jak w poprzednich latach także 6 – latki. We wrześniu 2015 roku 1,5, rocznika dzieci urodzonych w 2008 oraz 2009 roku rozpocznie obowiązkową naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych

– wyjaśnia Irena Penar, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej.

Zmiana ustawy o systemie oświaty z 6 grudnia 2013 r. wprowadziła między innymi nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W myśl art. 20 c tejże ustawy do przedszkola samorządowego przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. O przyjęcie dziecka do przedszkola rodzic ubiegał się będzie tylko raz, w następnych latach składał będzie w placówce „deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko”.

– 1149 dzieci w wielu przedszkolnym, według ewidencji ludności, mogłoby korzystać z nauczania przedszkolnego w 2015 roku. W naszych placówkach mamy zapewnione 1122 miejsca. Musimy pamiętać jednak o tym, że tylko 5-latkom musimy zapewnić miejsca w przedszkolu. Poza tym, około 40 osób z danego rocznika, czyli w sumie około 120 dzieci jest zameldowanych w Sanoku, ale zamieszkuje w innym mieście lub za granicą – podkreśla naczelnik Irena Penar.

Sposób przeprowadzania rekrutacji zależny jest od 2 czynników – liczby wolnych miejsc w przedszkolach oraz liczby dzieci ubiegających się o przyjęcie. W sytuacji, gdy liczba miejsc jest większa niż liczba kandydatów – przyjęć dokonuje dyrektor bez potrzeby stosowania kryteriów. Natomiast w przypadku, gdy liczba chętnych do przedszkola jest większa od liczby wolnych miejsc – postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja powołana przez dyrektora.

przedszkole

Na pierwszym etapie postępowanie rekrutacyjnego pod uwagę brane są kryteria ustawowe, których jest 7.

Kryteria te mają jednakową wartość, a są nimi:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W sytuacji równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po jego zakończeniu, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, pod uwagę brane będą kryteria dodatkowe, które to począwszy od roku 2015 ustalić ma Rada Gminy.

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Sanoka (19 bm.) podjęta została stosowna uchwała, w której Organ Prowadzący ustalił 6 kryteriów dodatkowych, jakie mają obowiązywać podczas rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych począwszy od roku szkolnego 2015/2016.

Kryteria te, stanowiące załącznik do uchwały przedstawia poniższa tabela:
tabela222

W Sanoku zapisy dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w nadchodzącym roku szkolnym 2015/2016 odbędą się w terminie od 2 do 31 marca 2015 r.

Dzieci zamieszkałe w sąsiednich gminach będą mogły zostać przyjęte do sanockich przedszkoli dopiero po zakończeniu przeprowadzonej rekrutacji, jeżeli przedszkola dysponowały będą wolnymi miejscami.

red. / UM Sanok

23-02-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)