REKLAMA
REKLAMA

DZISIAJ: Debaty o szkołach i nauczycielach ciąg dalszy podczas sesji Rady Powiatu

SANOK / PODKARPACIE. Rada Powiatu Sanockiego zawiadamia, że w dniu 29 września 2015r. o godz. 9.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się XV Sesja Rady Powiatu Sanockiego. Zobacz porządek obrad.

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Powołanie sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu Sanockiego.
5.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.
7. Wystąpienie Prezesa Fundacji ,,Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci.”
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2015 (zwiększenie planu dochodów i wydatków oraz zwrot wypracowanych dochodów).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok. (kwota 30 000 zł).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok. (kwota 13 288 zł).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok. (kwota 18 000 zł).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2015 (zwrot dochodów i zwiększenie planu finansowego na przeprowadzenie kursów zawodowych).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok (kwota 1 702,00 zł).
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok (kwota 150 000 zł).
15. Złożenie informacji Radzie Powiatu Sanockiego o zamiarze zbycia nieruchomości Powiatu Sanockiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok. (kwota 2 543 356 zł).
17. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr LX/602/2014 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 31 października 2014r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Sanockim.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżki obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sanocki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Besko prowadzenie zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w gminy.
20. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tyrawa Wołoska prowadzenie zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w gminy.
21. Interpelacje i zapytania radnych.
22. Wnioski i oświadczenia.
23. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Powiatu Sanockiego
Waldemar Och

6foto: archiwum eSanok.pl

29-09-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)