REKLAMA
REKLAMA

Kolejna próba powołania Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki już na najbliższej sesji Rady Powiatu

SANOK / PODKARPACIE. Już w najbliższy czwartek (30 bm) o godz. 15.30 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka, rozpocznie się IX sesja Rady Powiatu Sanockiego. Zobacz porządek obrad.

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Powołanie sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.
6.  Przyjęcie Sprawozdania Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok.
7.  Sprawozdanie z prac Komisji doraźnej do spraw ustalenia sieci szkół.
8. Podjęcie uchwały  w sprawie odwołania Komisji doraźnej do spraw ustalenia sieci szkół.
9. Podjęcie uchwały  w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Regulaminowej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Sanockiego.
10. Podjęcie uchwały  w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Sanockiego.
11. Podjęcie uchwały  w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki Rady Powiatu Sanockiego.
13. Podjęcie uchwały  w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki Rady Powiatu Sanockiego.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów Powiatu Sanockiego.
15. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2015  ( kwota 27.124 zł).
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2015 (zwrot odprowadzonych dochodów przez jednostki oświatowe ).
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2015 (kwota 1.270 zł).
18. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego  na 2015 rok  (kwota 20 000 zł).
19.  Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Powiatu Sanockiego ze Związku Powiatów Polskich.
20. Podjęcie uchwały  w sprawie przystąpienia Powiatu Sanockiego do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.
21. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku za 2014 rok.
22. Sprawozdanie z efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Sanockim za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2014r.
23. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej .
24. Zapoznanie z sytuacją ekonomiczną SPZOZ w Sanoku.
25.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sanockiego.
26. Interpelacje i zapytania radnych.
27. Wnioski i oświadczenia.
28. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego
Waldemar Och

materiał nadesłany
foto: archiwum eSanok.pl

28-04-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)