REKLAMA
REKLAMA

DZISIAJ: Sesja Rady Miasta Sanoka. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej i raport po audycie w MOSiRze

SANOK / PODKARPACIE. Już 31 marca (wtorek) o godzinie 9.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta rozpocznie się VI Sesja Rady Miasta Sanoka. Publikujemy porządek obrad.

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2015, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu z przeznaczeniem na realizację zadania „Program ochrony rodzimej flory przed gatunkami inwazyjnymi (ang. invasivealienspecies IAS) wzdłuż głównych korytarzy ich rozprzestrzeniania i wnikania w góry na terenie powiatu sanockiego”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Dąbrówka przy ul. Bojko oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka jako działka 220/2 o pow. 0.0365 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie bezprzetargowej sprzedaży przysługującego Gminie Miasta Sanoka prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Sanoku przy ul. Beksińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka jako działka nr 2209/16 o pow. 0.0088 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Rzeszowie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1/60 o pow. 0.0693 ha i nr 1/58 o pow. 0.0273 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonej jako działka nr 801/3 o pow. 0.0685 ha własność Gminy Miasta Sanoka na działkę nr 800/2 o pow. 0.0499 ha stanowiącą własność Agnieszki Wychowanek – Strzałko i Bogusława Strzałko, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Sanoka na rok 2015, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie rezygnacji Gminy Miasta Sanoka z członkostwa w Polskim Stowarzyszeniu Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji „IAKS POLSKA”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia Sanockiego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przedmiotowego zakresu działania stałych komisji Rady Miasta.
18. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Sanoku za rok 2014.
19. Przedstawienie informacji z przeprowadzonego audytu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sanoku.
20. Interpelacje.
21. Wolne wnioski i zapytania.
22. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta
Zbigniew Daszyk

um7

materiał nadesłany

31-03-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)