REKLAMA
REKLAMA

DZISIAJ: O stadionie ,,Wierchy” oraz o Galerii Sanok podczas X sesji Rady Miasta

SANOK / PODKARPACIE. Dzisiaj (16 bm) o godz. 9.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta odbędzie się X sesja Rady Miasta Sanoka. Publikujemy porządek obrad.

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złoonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności miedzy sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności miedzy sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce „Galeria Sanok” Sp. z o.o., z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Śródmieście, oznaczonej jako działka nr 543/1 o pow. 0,0169 ha na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 543/2, 542/2, 541/5, 541/4, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Dąbrówka, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka jako działka nr 2540 o pow. 0,1060 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu 7 lokali użytkowych (garaży) usytuowanych w Sanoku przy ul. Mickiewicza 7 na działce nr 660/3 o pow. 0,0391 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokali użytkowych usytuowanych w budynku przy ul. Reymonta 6 w Sanoku na działkach nr 1357/42, 1357/43, 1357/46, 1357/48, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Sanoku obr. Olchowce oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka jako działka nr 870/3 o pow. 2,6643 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonych jako działka nr 585/3 o pow. 0,0605 ha położona w Sanoku obr. Śródmieście stanowiąca własność Gminy Miasta Sanoka na działkę nr 430/19 o pow. 0,0081 ha położona w Sanoku obr. Śródmieście przy ul. Sikorskiego stanowiąca własność Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonych jako działka nr 304/1 o pow. 0,1352 ha położona w Sanoku obr. Olchowce stanowiąca własność Gminy Miasta Sanoka na 1/16 udziału Agnieszki Czekanskiej, 5/16 udziału Anny Czekanskiej, 1/16 udziału Ewy Czekanskiej i 1/16 udziału Adama Czekanskiego w działce nr 1964/5 o pow. 0,3066 ha stanowiąca własność, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia IV zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” m. Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP terenu położonego w dzielnicy Śródmieście m. Sanoka o nazwie „WIERCHY I”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Sanoka do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007- 2013 tytuł projektu „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Sanok”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia ,,Sanockiego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
21. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
22. Interpelacje.
23. Wolne wnioski i zapytania.
24. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta
Zbigniew Daszyk

34241

16-07-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)