REKLAMA
REKLAMA

PETYCJA DO PREZYDENTA: Obowiązek szczepień w Polsce? Skoro jest ryzyko musi być wybór

Niemal cały Parlament (poprzedniej kadencji – przyp. red) oraz Prezydent Andrzej Duda korzystając z wakacji, przeforsowali przepisy, które pozwolą na nieograniczone finansowanie i rozszerzanie listy szczepień obowiązkowych. Mamy prawo decydować o swoim zdrowiu.
Mamy prawo podjąć suwerenną i świadomą decyzję o szczepieniach naszych dzieci!

W Polsce szczepienia są obowiązkowe, w krajach zachodnich – dobrowolne.

W krajach zachodnich istnieją systemy odszkodowań za powikłania poszczepienne – w Polsce nie.

Kliknij po petycję http://zmienmy.to/petycja/obowiazek-szczepien-w-polsce-skoro-jest-ryzyko-musi-byc-wybor-ii/

FOTO: zmienmy.to

FOTO: zmienmy.to

Kliknij po petycję http://zmienmy.to/petycja/obowiazek-szczepien-w-polsce-skoro-jest-ryzyko-musi-byc-wybor-ii/

Dlaczego kolejna petycja?

Poprzednia petycja została przekazana senackiej i sejmowej komisji zdrowia, jednak nie odpowiadając na nasze postulaty przegłosowały błyskawicznie ustawę rozszerzającą obowiązek szczepień niemal jednogłośnie głosami PO, PiS, SLD i PSL.

Mimo popartej przez ponad 20 000 obywateli petycji i naszych próśb, po spotkaniu z ministrem Wojciechem Kolarskim w Kancelarii Prezydenta RP ustawa została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę bez skorzystania z prawa veta i skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

Treść petycji:

Jego Ekscelencja Prezydent RP
Andrzej Duda

Szanowny Panie Prezydencie,

W związku podpisaniem przez Pana Prezydenta ustawy, która w efekcie spowoduje nieograniczone rozszerzenie listy przymusowych szczepień bez odpowiedzialności urzędników za podejmowane decyzje i powikłania poszczepienne oraz bezpieczeństwo dzieci, oczekujemy:
Opracowania nowego systemu identyfikacji, kontroli i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP), włącznie z opracowaniem procedur gwarantujących opiekunom prawnym i dorosłym pacjentom pełny udział w tym procesie, zmiany zaczynając od przyjęcia poprawek dot Art. 17 ustawy o chorobach zakaźnych (pełna informacja o powikłaniach i monitorowanie stanu zdrowia pacjenta).

1) Utworzenia specjalnego funduszu odszkodowań współfinansowanego przez producentów szczepionek dla osób dotkniętych trwałym uszczerbkiem zdrowia lub utratą bliskich wskutek wystąpienia NOP i powikłań poszczepiennych.

2) Utworzenia listy biegłych ekspertów – niezależnych od koncernów farmaceutycznych, w tym producentów szczepionek – na potrzeby wydawania opinii niezbędnych w toku spraw sądowych dotyczących powikłań poszczepiennych (z obowiązkiem złożenia oświadczenia o konflikcie interesów).

3) Uznania konstytucyjnej niedopuszczalności obowiązku szczepień i zapewnienia ich dobrowolności wzorem 16 państw europejskich oraz usunięcia zapisu o obowiązku z ustaw.

4) Utworzenia odrębnego organu odpowiedzialnego za nadzór nad powikłaniami poszczepiennymi w tym NOP – obecnie nadzór ten prowadzony jest w rażącym konflikcie przez organ nadzorujący i egzekwujący jednocześnie tzw. „wyszczepialność” oraz handlujący preparatami szczepionkowymi.

W związku z przyjęciem Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi przez parlamentarzystów, bez wprowadzenia oczekiwanych przez nas poprawek, oraz podpisaniem jej przez Pana Prezydenta, oczekujemy zainicjowania zmian koniecznych dla bezpieczeństwa dzieci oraz zmierzających do realizacji naszych postulatów poprzez:

wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z tzw. wnioskiem „następczym” o zbadanie zgodności Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z Konstytucją RP, a w szczególności artykułów nakładających obowiązek szczepień.

skierowanie wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli, mając na względzie zgłoszone przez poszkodowanych nieprawidłowości funkcjonowania systemu szczepień podczas debaty „Obowiązek szczepień w Polsce”, która odbyła się na terenie Sejmu RP 15.09.2015 r. tj. szerokich naruszeń w stosunku do poszkodowanych pacjentów jak również w stosunku do lekarzy dopełniających obowiązków w zakresie informacyjnym i zgłaszania NOP (transmisja dostępna na stronie http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=0A9CDA6763C337FDC1257EC000218CD3)

skierowanie wniosku do CBA o przeprowadzenie kontroli w celu ujawniania przypadków korupcji w instytucjach państwowych i samorządzie terytorialnym oraz nadużyć osób pełniących funkcje publiczne, a także działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa związane z systemem szczepień w Polsce zaczynając od konfliktu interesów ekspertów powołanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz konsultantów medycznych (biorąc pod uwagę przebieg ww. debaty oraz konferencji prasowej dostępnej na stronie sejmu http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=B7579106DD0300E2C1257EAE002DCC73#)

inicjatywę ustawodawczą uwzględniającą powyższe postulaty.

W związku z powyższym, zwracamy się do Pana Prezydenta o rozpatrzenie niniejszej petycji. Jeśli nasza inicjatywa spotka się z pozytywną odpowiedzią, a proponowane działania zostaną podjęte, to deklarujemy swoje wsparcie merytoryczne.

Z wyrazami szacunku,
Justyna Socha

www.stopNOP.pl

Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP

Kliknij po petycję http://zmienmy.to/petycja/obowiazek-szczepien-w-polsce-skoro-jest-ryzyko-musi-byc-wybor-ii/

FOTO: zmienmy.to

FOTO: zmienmy.to

Kliknij po petycjęhttp://zmienmy.to/petycja/obowiazek-szczepien-w-polsce-skoro-jest-ryzyko-musi-byc-wybor-ii/

02-12-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)