REKLAMA
REKLAMA

Rekrutacja w PWSZ Sanok – warto się pospieszyć!

11 lipca kończy się pierwszy nabór na studia w sanockiej PWSZ-etce. Trwa gorący czas dla uczelni, która musi zaprezentować potencjalnym kandydatom wszystkie swoje zalety.  

A tych, mimo dużej konkurencji w regionie, jest sporo. 2 lipca 2015 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku została przyjęta do elitarnej grupy ośrodków akademickich posiadających certyfikat „Uczelnia Liderów”, uzyskując to wyróżnienie w V edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych.

Kandydat na studia w Sanoku ma do wyboru następujące kierunki:
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ, specjalność: edukacja muzyczna
EKONOMIA, ze specjalnością ekonomika handlu i sprzedaży (nowość!)
GOSPODARKA W EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH 
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, ze specjalnościami: budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych; informatyka stosowana w budowie maszyn; komputerowe wspomaganie projektowania; mechatroniczne urządzenia przemysłowe; programowanie i obsługa obrabiarek CNC
NOWE MEDIA, REKLAMA, KULTURA WSPÓŁCZESNA, ze specjalnościami: grafika komputerowa; fotografia i film (nowość!)
PEDAGOGIKA, ze specjalnościami: logopedia i terapia pedagogiczna; pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną; zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna
PIELĘGNIARSTWO
PRACA SOCJALNA, ze specjalnościami: praca socjalna z opieką środowiskową i instytucjonalną; praca socjalna z opieką nad osoba starszą i niepełnosprawną; praca socjalna z resocjalizacją
RATOWNICTWO MEDYCZNE
ROLNICTWO, ze specjalnościami: doradztwo rolniczo-ekonomiczne; monitoring i kształtowanie środowiska rolniczego

kierunki 10.07.2015

Kilka dni temu Uczelnia ogłosiła także, że decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ruszają pierwsze w Sanoku studia magisterskie, na kierunku  PRACA SOCJALNA Z ELEMENTAMI ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA. To dwuletnie studia uzupełniające, które są okazją dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych, a co za tym idzie – szansą na odniesienie sukcesu na rynku pracy. Program studiów ma charakter praktyczny i został tak skonstruowany, aby zapewnić przyszłym absolwentom wysoki poziom nabywanej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, które będą mogli wykorzystywać w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Studia ruszą od 1.10.2015, a rekrutacja już trwa!

popup praca socjalna mgr

W ciągu najbliższych kilku dni ogłoszony zostanie także nabór na nowe, 3,5-letnie studia inżynierskie o profilu praktycznym: GOSPODARSKA ZASOBAMI NA OBSZARACH WIEJSKICH. PWSZ otrzymała już informację o pozytywnej opinii PKA na temat tego kierunku, aktualnie czeka na oficjalną decyzję MNiSW. Absolwent tego nowoczesnego kierunku posiadać będzie wiedzę dotyczącą produkcji roślinnej i zwierzęcej opartą o przesłanki przyrodnicze, ekologiczne i ekonomiczne. Dotyczy to elementów przetwórstwa i przechowalnictwa, a także podstaw towaroznawstwa i oceny surowców rolniczych. Przewiduje się uruchomienie specjalności: menadżer spółdzielczości oraz lider samorządu.

Chcesz zapytać o szczegóły? Złożyć podanie na studia?
Rekrutacja wciąż trwa, zachęcamy kandydatów do zapoznania się z warunkami podjęcia studiów na stronie internetowej uczelni: www.pwsz-sanok.edu.pl, telefonicznie lub osobiście:
ul. Mickiewicza 21, budynek A, pokój 107, tel. 13 4655967 (studia niestacjonarne) i pokój 108, tel. 13 4655954 (studia stacjonarne).

IMG_4772

Uwaga! W sobotę 11 lipca w sekretariacie uczelni pełniony będzie specjalny dyżur w godzinach 8.00-12.00 (bud. A, pok. 107).
Dla niezdecydowanych lub poprawiających maturę uczelnia czeka także podczas wakacji i we wrześniu – drugi nabór kończy się 19 września 2015 r.

www.pwsz-sanok.edu.pl
KANAŁ YOUTUBE.COM: PWSZ SANOK
DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU!

PWSZ1

10-07-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym: