REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Jest absolutorium dla burmistrza. „Koniec z rozliczaniem przeszłości. Patrzymy na to, co przed nami”

SANOK / PODKARPACIE. Stosunkiem głosów: 18 za, 1 przeciw i 1 wstrzymujący się, radni miasta Sanoka opowiedzieli się za przyznaniem burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu w 2014 roku. – Koniec z rozliczaniem tego, co było. Myślimy tylko o przyszłości – deklaruje Tadeusz Pióro, burmistrz Sanoka.

Udzieleniem burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu w 2014 roku zakończyła się VIII sesja Rady Miasta w Sanoku. 18 radnych było za, 1 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Głosowanie poprzedziła dyskusja, podczas której burmistrz oraz radni analizowali poszczególne zapisy sprawozdania finansowego. Rozpoczął gospodarz miasta, który nie szczędził uwag pod adresem planu budżetowego na 2014 rok, wytykając szereg błędów. W konkluzji Tadeusz Pióro zapowiedział:

Mam świadomość, że jest to absolutorium udzielane burmistrzowi miasta, ale proszę pamiętać, że w 2014 roku pełniłem tę funkcję jedynie przez dwa tygodnie. Zamykamy ubiegły rok, wchodzimy w nową kadencję, z nadzieją i wiarą w polepszenie stanu gospodarki miasta oraz stanu zaspokojenia potrzeb mieszkańców Sanoka. Myślimy już nawet nie o roku 2015, ale o 2016, kiedy będziemy mogli wygospodarować środki niezbędne dla rozwoju miasta.

Realizacja budżetu w 2014 roku niech będzie dla nas przestrogą jak nie należy robić, gdyż jak wiadomo, w bieżącym roku nie możemy wziąć ani złotówki kredytu. Najważniejszego podsumowania działalności poprzedniej ekipy łącznie z Wojciechem Blecharczykiem dokonali mieszkańcy miasta w ubiegłym roku. To oni zdecydowali o tym, że były burmistrz, jak i większość rady oraz niektórzy szefowie miejskich instytucji nie dostali „absolutorium”. Przypomnę, że w ostatniej kadencji Sanok uplasował się na 2431. miejscu, czyli 48 miejsc wyżej od samego dna jeśli chodzi o pozycję finansową – zaznaczył radny Janusz Baszak i dodał: – Udzielanie absolutorium na koniec kadencji jest trochę dziwnym procederem, ale pamiętajmy, że tu nie chodzi o imię i nazwisko, tylko o stanowisko, czyli o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta […] Mam nadzieję, że burmistrz zrozumie, że nie mam nic do jego osoby, ale takiego budżetu i takiego wykonania nie jestem w stanie poprzeć i dlatego będę głosował przeciwko udzieleniu absolutorium.

Bardzo się cieszę, że budżet 2014 wykonywany przez Wojciecha Blecharczyka i jego ekipę został pozytywnie zaopiniowany zarówno przez Regionalną Izbę Obrachunkową jak i komisję rewizyjną. Nie był to idealny budżet, ale realistyczny jak na owe czasy, które były zmienne, niestabilne jeśli chodzi o gospodarkę finansową kraju i Europy. Sprzedaży majątków nie udało się zrealizować ze względu na brak finalizacji operacji zamiany stadionów, do którego przyczynił się zły klimat negocjacji wytworzony przez osoby, które chciały zdyskredytować działania obecnej władzy. Od sprzedaży majątków zależała realizacja inwestycji – powiedziała z kolei radna Teresa Lisowska.

Jest to głosowanie nad złym budżetem. Plan finansowy był nieobywatelski, bardzo mało rozwojowy, a przede wszystkim wirtualny, skonstruowany tak, aby się matematycznie domykał. Nie był również dobrze wykonany. Nie widzimy jednak przesłanek, aby głosować przeciwko przyznaniu absolutorium, ponieważ nawet niedoskonały budżet można opiniować pozytywnie, czego wyraz dała RIO i komisja rewizyjna. Przychylamy się do oświadczenia burmistrza, aby zamknąć już ten rozdział. Pracujemy na własny rachunek, mieszkańcy miasta będą nas oceniać za to, co my wypracujemy – apelował w imieniu klubu radnych „Niezależni razem” radny Jakub Osika.

Choćbyśmy jeszcze godzinami próbowali się pastwić nad budżetem 2014, to historii już nie zmienimy. Jak mówią niektórzy: „Księgowość to są działy i rozdziały, żeby ludzie nie wiedziały, gdzie się pieniądze podziały”. Ale my wiemy, gdzie się pieniądze podziały. 40 mln zł długu, nietrafiony parking wielopoziomowy, Zielony Rynek, fatalna sytuacja związana z zamianą stadionów, fakt, że nie mamy na dzień dzisiejszy obwodnicy Sanoka. To wszystko sprawiło, że w listopadzie ubiegłego roku, mieszkańcy podjęli taką, a nie inną decyzję – powiedział z kolei radny Jan Wydrzyński.

1

25-06-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)