REKLAMA
REKLAMA

Sesja budżetowa Rady Powiatu Sanockiego (RETRANSMISJA)

Sesja budżetowa Rady Powiatu Sanockiego (RETRANSMISJA)

SANOK / PODKARPACIE. Zapraszamy do obejrzenia retransmisji sesji budżetowej Rady Powiatu Sanockiego. Głosowanie nad projektem planu finansowego powiatu na 2016 rok poprzedziła emocjonująca dyskusja radnych.

TRANSMISJA WIDOCZNA U GÓRY EKRANU

XVIII Sesja Rady Powiatu Sanockiego. Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2.  Powołanie sekretarza.
3.  Przedstawienie porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu Sanockiego.
5.  Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
6.  Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.
7.  Debata nad uchwałą budżetową:
a/ przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem
b/ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu
c/ przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych w tym Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego,
d/ przedstawienie autopoprawek oraz stanowiska Zarządu Powiatu do nieuwzględnionych propozycji zmian budżetu wynikających z złożonych wniosków przez komisje stałe Rady Powiatu,
e/ dyskusja nad wnioskowanymi poprawkami i ich głosowanie,
f/ dyskusja i głosowanie projektu uchwały budżetowej
8.  Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2016-2028.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/46/2015 z dnia 27 marca 2015r.
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w roku 2015.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w I kwartale 2016r.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2016 na obszarze działania Powiatu Sanockiego.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2015 ( kwota 9.000 zł).
13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015r. (kwota 17.070 zł).
14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015r. (kwota 39.900 zł).
15.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015r. (kwota 43.000 zł).
16.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015r. (kwota 610 zł).
17.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015r. (kwota 27. 610 zł).
18.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015r. (kwota 2. 330 zł).
19.  Złożenie informacji Radzie Powiatu Sanockiego o zamiarze zbycia nieruchomości Powiatu Sanockiego.
20. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych udzielanych z budżetu Powiatu Sanockiego.
21.  Interpelacje i zapytania Radnych.
22.  Wnioski i oświadczenia.
23.  Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Powiatu Sanockiego
Waldemar Och

TRANSMISJA WIDOCZNA U GÓRY EKRANU

1

17-12-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)