REKLAMA
REKLAMA

Sesja powiatowa. Zmiany w szpitalu. Kontrowersje związane z nową jednostką (RETRANSMISJA)

Sesja powiatowa. Zmiany w szpitalu. Kontrowersje związane z nową jednostką (RETRANSMISJA)

POWIAT SANOCKI / PODKARPACIE. O godzinie 9:00 rozpocznie się 16. sesja Rady Powiatu Sanockiego, podczas której radni zajmą się między innymi sprawą zmian w sanockim szpitalu czy choćby tematem Powiatowego Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych. Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo.

TRANSMISJA VIDEO NA ŻYWO WIDOCZNA U GÓRY EKRANU

29 października 2015 r. o godz. 9:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się 16. sesja Rady Powiatu Sanockiego.

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu Sanockiego.

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie SPZOZ w Sanoku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości Powiatu Sanockiego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z mieszkania chronionego przeznaczonego dla usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy oraz zakład dla nieletnich oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Sanoku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu przedmiotowego działania komisji stałych Rady Powiatu Sanockiego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok (kwota 3.603,00 zł).

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 r (kwota 22.400 zł)

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok (zwrot dochodów).

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok (kwota 176.000 zł).

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2015 (kwota 210.250 zł).

17. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia z Gminą Rymanów wspólnych działań dotyczących zorganizowania nauki religii zielonoświątkowej.

18. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnych działań dotyczących zorganizowania nauki religii zielonoświątkowej.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej nr XXXVII/414/2013 z dnia 22 maja 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Tyrawa Wołoska zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Tyrawa Wołoska.

20. Informacja Starosty Sanockiego o analizie złożonych oświadczeń majątkowych.

21. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Sanockiego o analizie złożonych oświadczeń majątkowych radnych.

22. Informacja Wojewody Podkarpackiego o analizie złożonych oświadczeń majątkowych Starosty Sanockiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Sanockiego.

23. Informacja Starosty z realizacji uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pn. Powiatowe Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego.

24. Interpelacje i zapytania radnych.

25. Wnioski i oświadczenia.

26. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego
Waldemar Och

TRANSMISJA VIDEO NA ŻYWO WIDOCZNA U GÓRY EKRANU

14

źródło: Red., materiały nadesłane

29-10-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)