REKLAMA
REKLAMA

Sesja powiatowa. Zmiany w szpitalu. Kontrowersje związane z nową jednostką (RETRANSMISJA)

Sesja powiatowa. Zmiany w szpitalu. Kontrowersje związane z nową jednostką (RETRANSMISJA)

POWIAT SANOCKI / PODKARPACIE. O godzinie 9:00 rozpocznie się 16. sesja Rady Powiatu Sanockiego, podczas której radni zajmą się między innymi sprawą zmian w sanockim szpitalu czy choćby tematem Powiatowego Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych. Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo.

TRANSMISJA VIDEO NA ŻYWO WIDOCZNA U GÓRY EKRANU

29 października 2015 r. o godz. 9:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się 16. sesja Rady Powiatu Sanockiego.

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu Sanockiego.

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie SPZOZ w Sanoku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości Powiatu Sanockiego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z mieszkania chronionego przeznaczonego dla usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy oraz zakład dla nieletnich oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Sanoku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu przedmiotowego działania komisji stałych Rady Powiatu Sanockiego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok (kwota 3.603,00 zł).

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 r (kwota 22.400 zł)

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok (zwrot dochodów).

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2015 rok (kwota 176.000 zł).

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2015 (kwota 210.250 zł).

17. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia z Gminą Rymanów wspólnych działań dotyczących zorganizowania nauki religii zielonoświątkowej.

18. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnych działań dotyczących zorganizowania nauki religii zielonoświątkowej.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej nr XXXVII/414/2013 z dnia 22 maja 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Tyrawa Wołoska zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Tyrawa Wołoska.

20. Informacja Starosty Sanockiego o analizie złożonych oświadczeń majątkowych.

21. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Sanockiego o analizie złożonych oświadczeń majątkowych radnych.

22. Informacja Wojewody Podkarpackiego o analizie złożonych oświadczeń majątkowych Starosty Sanockiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Sanockiego.

23. Informacja Starosty z realizacji uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pn. Powiatowe Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego.

24. Interpelacje i zapytania radnych.

25. Wnioski i oświadczenia.

26. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego
Waldemar Och

TRANSMISJA VIDEO NA ŻYWO WIDOCZNA U GÓRY EKRANU

14

źródło: Red., materiały nadesłane

29-10-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)