REKLAMA
REKLAMA

POWIAT: Jest decyzja radnych o zamiarze przeniesienia „setki” do „budowlanki”

SANOK / PODKARPACIE. Zakończyła się V sesja Rady Powiatu w Sanoku. Radni podjęli decyzję o uchwaleniu zamiaru przeniesienia Zespołu Szkół nr 5 do siedziby Zespołu Szkół nr 4. Jest to pierwsza decyzja wypracowana przez komisję doraźną do spraw ustalenia sieci szkół.

9:00 Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku Waldemar Och rozpoczął V sesję.

1

9:05 Starosta sanocki Roman Konieczny zaproponował, aby z porządku obrad zdjąć punkty nr 9 i 10. W zamian radni mieliby się zająć punktem dotyczącym przekształcenia Zespołu Szkół nr 5 polegającym na podjęciu zamiaru przeniesieniu siedziby szkoły. Głosowanie: 11 radnych za, 7 wstrzymało się od głosu.

9:10 Przewodniczący poszczególnych komisji stałych składają sprawozdania z pracy pomiędzy sesjami.

9:20 Sprawozdanie z działalności między sesjami złożył starosta. Mówił między innymi o sprawach związanych ze szpitalem i oświatą. Szczegóły wkrótce na naszym portalu.

Krótko po zakończeniu wystąpienia Romana Koniecznego głos zabrał były starosta Sebastian Niżnik poddając w wątpliwość sens procedowania punktu wprowadzonego na początku sesji na wniosek zarządu powiatu.

Materiały związane z nowym punktem otrzymaliśmy już po rozpoczęciu dzisiejszej sesji, a według prawa powinniśmy je otrzymać co najmniej siedem dni temu. Nowe propozycje, o których mówi zarząd nie są nam znane – mówi Sebastian Niżnik.

Być może w tej sytuacji faktycznie nastąpił błąd proceduralny związany z przekazaniem w terminie odpowiednich materiałów, ale samo rozwiązanie dotyczące sieci szkół jest o wiele mniejszą zmianą niż te, które zostały wstępnie zapisane w porządku obrad – odpowiedział Roman Konieczny.

Dyskusję przerwał przewodniczący Waldemar Och, przenosząc dalszy ciąg debaty na moment podjęcia przedmiotowego punktu w porządku obrad.

9:30 Radni zajmują się kolejnymi punktami roboczymi sesji.

9:45 Procedowanie punktu 9. poprzedzi prezentacja dotycząca powiatowej oświaty. 5 minut przerwy.

2

3

11:05 Dobiegła końca dyskusja na temat powiatowej oświaty. Ostatecznie, za podjęciem uchwały o zamiarze przeniesienia Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku do siedziby Zespołu Szkół nr 4 w Sanoku głosowało 16 radnych. 4 wstrzymało się od głosu.

11:50 Po interpelacjach, zapytaniach, wolnych wnioskach radnych, dobiegła końca V sesja Rady Powiatu w Sanoku. Za dwa tygodnie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej odbędzie się sesja budżetowa.


V Sesja Rady Powiatu w Sanoku

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Powołanie sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4.  Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Sanockiego w Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości Powiatu Sanockiego oraz ich  wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
9.  Podjęcie uchwały   w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Nr 4 w Sanoku i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Sanoku wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku.
10. Podjęcie uchwały  w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Nr 5 w Sanoku, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Sanoku, III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  w Sanoku oraz Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Sanoku wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku im. Ignacego Łukasiewicza ul. Jagiellońska 22.
11. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Sanockiego do Związku Powiatów Polskich.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wnioski i oświadczenia.
14. Zamknięcie obrad sesji.

źródło: Red., materiały nadesłane

16-01-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)