REKLAMA
REKLAMA

Sesja w mieście. O cmentarzach, programie rewitalizacji i funduszu kolejowym

SANOK / PODKARPACIE. 12 stycznia br. (wtorek) o godz. 11:00 w Sali Herbowej odbędzie się  15. sesja rady Miasta Sanoka. Zobacz porządek obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta Sanoka na rok 2016 środków finansowych na projekt pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych, położonych na terenie Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sanoka na lata 2016-2022, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przekazania do korzystania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Dąbrówka przy ul. Krakowskiej 36 oznaczonej jako działka nr 2428 o pow. 0,0369 ha, na rzecz Dzielnicy Dąbrówka, z ewentualnym  podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka, w użytkowaniu wieczystym Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., służebnością przesyłu na rzecz Województwa Podkarpackiego, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka, położonej w Sanoku obr. Posada, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2813/3 o pow. 0,1307 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka, położonej w Sanoku obr. Dąbrówka, oznaczonej jako działka nr 955/5 o pow. 0,0049 na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Sanoku w rejonie ul. Słowackiego, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Dzielnicy Posada i Rady Dzielnicy Zatorze Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisarza Wyborczego do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Dzielnicy Posada i Rady Dzielnicy Zatorze Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej  do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Dzielnicy Posada i Rady Dzielnicy Zatorze Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016, z ewentualnym podjęcie uchwały w tej sprawie.

22. Interpelacje.

23. Wolne wnioski i zapytania.

24. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
Zbigniew Daszyk

05-01-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)