REKLAMA
REKLAMA

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego. Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości, oraz średniowymiarowego pochodzącego z lasu mienia gminnego

Gminy Zagórz położonego w sołectwie/osiedlu:
– Czaszyn
BUK (S_S2B_GD) – w ilości 18,90 m3
– Czaszyn
JODŁA (W_STANDARD) – w ilości 76,50 m3 (w drewnie obecność obcych ciał)
– Mokre
SOSNA (W_STANDARD) – w ilości 107,42 m3

Cena wywoławcza wynosi:
Czaszyn BUK (S_S2B_GD): 170 zł/m3 netto
Czaszyn JODŁA (W_STANDARD): 245 zł/m3 netto
Mokre SOSNA (W_STANDARD): 220 zł/m3 netto

W przetargu mogą brać udział przedsiębiorcy.

Oferty można składać do 27.04.2016 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 27 kwietnia 2016 r. o godz. 10.15.

Więcej informacji na stronach:
http://umig-zagorz.ires.pl/25185,25187,26037/26037/art18057.html
http://zagorz.pl/gospodarka-lena

drewnomateriały nadesłane

 

25-04-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym: