REKLAMA

Dziś sesja Rady Miejskiej w Zagórzu

GMINA ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Dziś (28 bm.) o godzinie 13 w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu rozpocznie się 25. sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Zagórzu. Publikujemy porządek obrad.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) zwołuje  na dzień 28 kwietnia (czwartek) 2016 r. XXV zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zagórzu. Sesja rozpocznie się o godzinie 13.00 w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z posiedzeń odbytych w okresie międzysesyjnym.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Zagórza „CENTRUM /DRUK Nr 1/,
2) w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Zagórz DRUK Nr 2/,
3) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zagórz na 2016 r. /DRUK Nr 3/,

5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz o pracy w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie sesji.

28-04-2016


Tymczasowe wyłączenie możliwości dodawania komentarzy w związku z obowiązującą ciszą wyborczą.