REKLAMA
REKLAMA

GMINA BESKO: Absolutorium dla wójta, udzielenie pomocy dla powiatu sanockiego. O tym na XVI sesji rady gminy

GMINA BESKO / PODKARPACIE. W czwartek 19 maja w gminie Besko zaplanowano kolejną sesję rady gminy.

Wśród punktów obrad między innymi znalazło się podjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi absolutorium za 2015 rok, pomocy dla powiatu sanockiego, czy zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. Ponadto usłyszymy sprawozdanie z działalności Gminnego ośrodka Kultury, Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Besku.

Poniżej prezentujemy porządek obrad.

 

O G Ł O S Z E N I E

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY W BESKU

ZWOŁUJE XVI SESJĘ

RADY GMINY W BESKU

Sesja odbędzie się w dniu 19 maja 2016 r. o godz.10.00

w sali narad Urzędu Gminy w Besku.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał.
5. Informacja Wójta z działalności za okres od ostatniej sesji.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Gminy Besko.
7. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Besku za 2015 rok.
8. Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Besku za 2015 rok.
9. Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Besku za 2015 rok.
10. Sprawozdanie Wójta za 2015 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Besko.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2016-2020.
17. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Besko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r.”.
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zakończenie sesji.

herb_besko

UG Besko

19-05-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)