REKLAMA
REKLAMA
Guardia

GMINA KOMAŃCZA: Radni nie podjęli uchwały w sprawie absolutorium dla wójta

KOMAŃCZA / PODKARPACIE. Radni w Komańczy nie przegłosowali uchwały o udzieleniu wójtowi Stanisławowi Bielawce absolutorium. Do ustawowo wymaganej liczby głosów zabrakło jednego.

Chociaż opinia RIO ostatecznie była pozytywna, pięciu radnych postanowiło zagłosować przeciwko udzieleniu absolutorium, zaś dwóch wstrzymało się od głosu. Natomiast za udzieleniem absolutorium Stanisławowi Bielawce za wykonanie ubiegłorocznego budżetu zagłosowało siedmiu radnych. Jednak te głosy nie wystarczyły do podjęcia uchwały. Aby absolutorium było przyjęte zabrakło jeszcze jednego głosu.

Wbrew ostatecznym, pozytywnym opiniom RIO i Komisji Rewizyjnej radni zagłosowali tak, jak uważali za słuszne. Sprawa nadaje się do analizy, a obecnie mamy stan zawieszenia – mówi Stanisław Bielawka, wójt gminy Komańcza.

Komisja Rewizyjna końcem maja analizowała wykonanie budżetu. Dokonała tego między innymi  na podstawie planowanych dochodów i wydatków, zwolnień z podatków i opłat, dochodów z tytułu dzierżawy, wykupu wierzytelności, realizacji dochodów ze sprzedaży majątku, czy dochodzeniu należności gminy.

bielawka 1

Stanisław Bielawka, wójtem gminy Komańcza jest już czwarta kadencję. Foto: archiwum esanok.pl

Na kolejnym posiedzeniu zwrócono uwagę na wykonanie dochodów w wysokości 16.952.359,90 zł, to jest 87,5 % planu, zaś wykonanie wydatków to kwota 14.754.617,96 zł, czyli 89,25 % planu. W tym na inwestycje wydatkowano 907.950,64 zł, co stanowi 41 % planowanych wydatków. Stąd też w protokole Komisji Rewizyjnej z 13 czerwca znalazło się stwierdzenie, że:

„(…)wykonanie budżetu w zakresie dochodów rażąco odbiega od zaplanowanych, co jest wynikiem błędnych założeń przy planowaniu budżetu oraz zaniedbań związanych z niewypełnianiem należycie obowiązków w zakresie nadzoru i kontroli nad realizacją dochodów własnych i w związku z wystąpieniem zobowiązań wymagalnych nad ich realizacją. Brak środków finansowych był przyczyna niezrealizowania planowanych inwestycji. Komisja zwróciła także uwagę na postanowienia art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz na pokrycie deficytu poprzez wykup wierzytelności przez Magellan SA. Budżet na 2015 rok został skonstruowany nierealistycznie i bez staranności. Natomiast Wójt Gminy zaciągnął zobowiązania finansowe w wysokości 1.200.000 zł, z instytucją z sektora poza bankowego bez zgody Rady Gminy oraz dokonał poręczeń wekslowych także bez zgody Rady Gminy. Komisja Rewizyjna sprawdziła zakończona niepowodzeniem procedure kredytu długoterminowego.

W dalszej części protokołu dowiadujemy się, że wójt realizując zadania budżetowe naruszył zasady celowości, legalności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

Początkowo komisja wydała wniosek o udzielenie negatywnej opinii o wykonaniu budżetu. Ten jednak nie zyskał aprobaty. Dwa dni później na Komisji Rewizyjnej przedstawiono wniosek o udzieleniu absolutorium i ten został przyjęty.

Jednak głosowanie nad absolutorium podczas sesji 29 czerwca pokazało, że radni są podzieleni. Wynik głosowania można określić jako swoistą dezaprobatę dla poczynań wójta Stanisława Bielawki, a także bodziec do bardziej efektywnego działania.

pao

11-07-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)