REKLAMA
REKLAMA

GMINA SANOK: Ogłoszenie o przetargach nieruchomości

GMINA SANOK / PODKARPACIE. Wójt Gminy Sanok ogłasza przetarg na sprzedaż dwóch nieruchomości. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w formie pieniądza przelewem na rachunek bankowy Urzędu.

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność:

  • Gminy Sanok, oznaczonej działką nr 259/3 o powierzchni 0,1121 ha, położnej w miejscowości Bykowce, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00081103/3.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 60 000,00 zł, wysokość wadium: 9 000,00 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 26 października 2016 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Sanok, w Sanoku ul. Kościuszki 23, pokój nr 509. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza przelewem na rachunek bankowy Urzędu nr 70 8642 1184 2018 0025 7912 0001, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 19 października 2016 roku, wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Sanok.

2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność:

  • Gminy Sanok, oznaczonej działką nr 259/2 o powierzchni 0,1411 ha, położnej w miejscowości Bykowce, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00081102/6.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 70 000,00 zł, wysokość wadium: 10 000,00 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 26 października 2016 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Sanok, w Sanoku ul. Kościuszki 23, pokój nr 509. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza przelewem na rachunek bankowy Urzędu nr 70 8642 1184 2018 0025 7912 0001, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 19 października 2016 roku, wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Sanok.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyska w Urzędzie Gminy Sanok, 38-500 Sanok ul. Kościuszki 23, piąte piętro, pokój nr 509, w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku tel. 0134656586.

04-10-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)