REKLAMA
REKLAMA

GMINA ZAGÓRZ: Burmistrz ogłasza przetarg na sprzedaż autobusu szkolnego

ZAGÓRZ / SANOK. Burmistrz Zagórza ogłasza przetarg na sprzedaz autobusu szkolnego. 17-letni Autosan czeka na nabywcę.

Ogłoszenie

1. Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż autobusu marki Autosan S.A., model H9.21 12.5t.
2. Dane identyfikacyjne pojazdu:
1) rok produkcji – 1999,
2) data pierwszej rejestracji-30.08.1999 r.
3) numer rejestracyjny – RSA 09414
4) wskazanie drogomierza- 184656 km.
5) rodzaj silnika- z zapłonem samoczynnym
6) pojemność silnika moc silnika- 6540 ccm/1lO kW (150 KM).
3. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży 15.000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy
00/100).
4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości przedmiotu sprzedaży- tytuł wpłaty: „Wadium- przetarg na sprzedaż autobusu Autosan’’. Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu Nr 47 1240 2340 1 111 0010 4389 6489 w terminie do dnia 29 listopada 2016 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu.
5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia autobusu.
6. Wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
7. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 7 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
8. Termin zapłaty za przedmiot sprzedaży pomniejszonej o wpłaconą kwotę wadium upływa nie później niż 3 dni przed podpisaniem umowy.
9. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 30 listopada 2016 r. o godz. 10°° w Sali Narad I piętro nr 27 Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3 Maja 2. -minimalne postąpienie w wysokości 150,00 zł.
10. Wszelkich informacji o sprzedawanym autobusie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu, ul. 3 Maja 2 (Łukasz Woźniczak) tel.13 46-22-062 wew. 54

unnamed

http://umig-zagorz.ires.pl/25185,25188,26038/26038/art19548.html

materiały nadesłane

16-11-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook