REKLAMA
REKLAMA

Gmina Zagórz stawia na odnawialne źródła energii

Gmina Zagórz informuje, że zamierza przystąpić do projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE.

loga

Wstępne założenia zakładają, że projekt polegał będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, w tym w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i kotłów na biomasę, ale również pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Zagórz.

Przewidywane dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 85% kosztów kwalifikowanych.

Szczegółowy zakres projektu określony zostanie po spotkaniu z mieszkańcami .

Mieszkańców zainteresowanych udziałem w Projekcie prosimy o złożenie Deklaracji udziału w Projekcie, Oświadczenia – kryteria rekrutacji, oraz Ankiety mającej na celu określenie doboru instalacji OZE. Wypełnione dokumenty należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu (parter), w nieprzekraczalnym terminie od 05.12 do 19.12.2016r. (osobiście lub za pośrednictwem poczty – decyduje data wpływu do Urzędu). Osoby, które złożą deklaracje po tym terminie nie będą brały udziału w projekcie.

Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkania informacyjne, według następującego harmonogramu:

spotkania

Przedmiotem spotkań będzie zapoznanie uczestników z dostępnymi rodzajami OZE, ich wad i zalet, zapoznanie z planowanym projektem, omówienie wzoru ankiety i sposobu jej wypełnienia. Ponadto celem spotkania jest również umożliwienia mieszkańcom zadawania pytań specjalistom w dziedzinie OZE.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Sprawy organizacyjne:

Małgorzata Ząbkiewicz
Urząd Miasta I Gminy
w Zagórzu
ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz
tel. (13) 46 22 062 wew. 66
e-mail: mzabkiewicz@zagorz.pl

Sprawy techniczne instalacji OZE:

inż. Grzegorz Lubas
PRO IN TECH
35-103 Rzeszów, ul. Strzelnicza 20/2
tel.: 694 479 354
e-mail: prointech@poczta.fm

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Projekcie.

PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin naboru ankiet

Załącznik nr 1 Ankieta wstępna doboru instalacji OZE

Załącznik nr 2 Deklaracja udziału w projekcie

Załącznik nr 3 Oświadczenie, kryteria rekrutacji

Załącznik nr 4 Umowa użyczenia nieruchmości

loga

materiały nadesłane

24-11-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym: