REKLAMA
ZS2
REKLAMA

Gminy Zagórz ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego. Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości, pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Zagórz położonego w sołectwie/osiedlu:

Morochów
JODŁA (W_STANDARD) – w ilości 59,16 m3

Czaszyn
ŚWIERK (W_STANDARD) – w ilości 26,49 m3 (w drewnie obecność obcych ciał)

Czaszyn
JODŁA (W_STANDARD) – w ilości 51,56 m3 (w drewnie obecność obcych ciał)

Tarnawa Górna
JODŁA, SOSNA (W_STANDARD) – w ilości 40,35 m3

Cena wywoławcza wynosi:

MOROCHÓW JODŁA (W_STANDARD): 260 zł/m3 netto

CZASZYN ŚWIERK (W_STANDARD): 240 zł/m3 netto

CZASZYN JODŁA (W_STANDARD): 240 zł/m3 netto

TARNAWA GÓRNA JODŁA, SOSNA (W_STANDARD): 255 zł/m3 netto

W przetargu mogą brać udział przedsiębiorcy.
Oferty można składać do 09.06.2016 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 09 czerwca 2016 r. o godz. 10.15.

Więcej informacji na stronie:
http://umig-zagorz.ires.pl/25185,25187,26037/26037/art18362.html

06-06-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym: