REKLAMA
REKLAMA

Jednogłośne absolutorium dla wójta gminy Sanok

GMINA SANOK / PODKARPACIE. 23 czerwca 2016 roku odbyła się Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Sanok. Wniosek w sprawie przyjęcia absolutorium z dnia 29 stycznia 2016 roku poparli wszyscy radni.

Anna Halas wojjt gminy SanokPo rozpatrzeniu dokumentów Komisja Rewizyjna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Sanok na 2015 rok i wystąpiła do Rady Gminy Sanok z wnioskiem o udzielenie Wójtowi Gminy Sanok absolutorium na 2015 rok.

Plan oraz wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawiało się następująco: dochody budżetowe wyniosły 54.970.807,43 złotych, natomiast wydatki budżetowe opiewały na łączną kwotę 54.412.312,55 złotych.

Na kwotę zrealizowanych wydatków ogółem wynoszącą 54.412.312,55 złotych, wydatki bieżące wyniosły 43.639.863,39 złotych, a wydatki majątkowe 10.772.449,16 złotych. Najwyższy udział w wykonanych wydatków stanowią wydatki na oświatę 31,62 %, pomoc społeczną 22,48%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 10,38 % oraz administrację publiczną  9,97%.

Na uwagę zasługuje fakt, że w ciągu całego roku budżetowego nie został uruchomiony żaden kredyt. Otrzymano spłatę pożyczki na finansowanie zadań, które realizowane są z udziałem środków z Unii Europejskiej, a także uruchomiono wolne środki z poprzednich lat w kwocie 2.180.120,47 złotych. Udało się spłacić kredyt długoterminowy.

Anna Hałas podziękowała radnym za zaufanie jakim ją obdarzyli, oraz za owocną współpracę, wyraziła nadzieję, że kolejny rok przyniesie jeszcze więcej inwestycji dla dobra wszystkich mieszkańców gminy.

28-06-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)