REKLAMA
REKLAMA

DZISIAJ: Sesja budżetowa w Besku

BESKO / PODKARPACIE. radni gminy Besko będą debatować nad przyszłorocznym budżetem. Sesję zaplanowano na godzinę 9.00.

Poniżej proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał.
5. Informacja Wójta z działalności za okres od ostatniej sesji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Besko.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Besko na lata 2017-2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Besko na 2017 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Besko na stałe obwody głosowania, ustalania ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Besko na okręgi wyborcze, ustalania ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Besko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Besko dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Besko.
18. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Besko do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Poprawa dostępności usług medycznych dla mieszkańców Gminy Besko i powiatu jaworowskiego” planowanego do realizacji w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Besko do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Rozwój usług socjalnych i ochrony zdrowia poprzez utworzenie Centrum Aktywności Seniorów i Osób Niepełnosprawnych w Besku oraz modernizacja i doposażenie Kliniki Ogólnej Medycyny Rodzinnej w Raliwce” planowanego do realizacji w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji.
22. Wolne wnioski i zapytania.
23. Zakończenie sesji.

28-12-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)