REKLAMA
REKLAMA

JUTRO: Sesja Rady Gminy w Besku

BESKO / PODKARPACIE. Podczas obrad zaplanowano sprawozdanie wójta z działalności między sesjami, uchwały w sprawie zmian w budżecie oraz dotyczące gospodarki odpadami na terenie gminy.

1

Sesja odbędzie sie we wtorek 12 lipca o godzinie 10.00. Poniżej prezentujemy porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał.
 5. Informacja Wójta z działalności za okres od ostatniej sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Besko.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Besko.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Besko.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zakończenie sesji.
11-07-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)