REKLAMA
REKLAMA

MOSiR z nowym statutem i działki pod młotek. Noworoczna sesja w mieście

SANOK / PODKARPACIE. 12 stycznia br. (wtorek) o godz. 11:00 w Sali Herbowej odbędzie się  15. sesja rady Miasta Sanoka. Zobacz porządek obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta Sanoka na rok 2016 środków finansowych na projekt pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych, położonych na terenie Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sanoka na lata 2016-2022, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przekazania do korzystania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Dąbrówka przy ul. Krakowskiej 36 oznaczonej jako działka nr 2428 o pow. 0,0369 ha, na rzecz Dzielnicy Dąbrówka, z ewentualnym  podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka, w użytkowaniu wieczystym Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., służebnością przesyłu na rzecz Województwa Podkarpackiego, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka, położonej w Sanoku obr. Posada, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2813/3 o pow. 0,1307 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka, położonej w Sanoku obr. Dąbrówka, oznaczonej jako działka nr 955/5 o pow. 0,0049 na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Sanoku w rejonie ul. Słowackiego, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Dzielnicy Posada i Rady Dzielnicy Zatorze Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisarza Wyborczego do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Dzielnicy Posada i Rady Dzielnicy Zatorze Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej  do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Dzielnicy Posada i Rady Dzielnicy Zatorze Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016, z ewentualnym podjęcie uchwały w tej sprawie.

22. Interpelacje.

23. Wolne wnioski i zapytania.

24. Zamknięcie obrad sesji.

sesja

Przewodniczący Rady Miasta
Zbigniew Daszyk

11-01-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)