REKLAMA
REKLAMA

Nauczyciele ZS Nr 3 w Irlandii (ZDJĘCIA)

SANOK / PODKARPACIE.Końcem ubiegłego miesiąca grupa  15 nauczycieli zawodu  Zespołu Szkól nr 3 im. W. Lipińskiego i M. Beksińskiego udała się do Irlandii na pięciodniowe szkolenie zorganizowane przez partnerską organizację Your International Training, w ramach projektu Erasmus+

„Uczeń technikum wobec oczekiwań pracodawców. Rola nauczyciela zawodu w prawidłowym starcie kariery zawodowej absolwenta w świetle doświadczeń szkolnictwa zawodowego Republiki Irlandii”.

Celem pobytu miało być zapoznanie się z praktycznym funkcjonowaniem irlandzkiego szkolnictwa zawodowego. W przeciągu tygodnia odbyło się szereg seminariów i spotkań z nauczycielami zawodu, dyrekcjami placówek oświatowych, politykami zajmującymi się tym zagadnieniem, jak  i z pracodawcami.

System szkolenia zawodowego został przedstawiony na spotkaniu z  senatorem Paulem Bradfordem, członkiem senackiej komisji ds. młodzieży, szkolnictwa  i edukacji dorosłych. Mimo, że funkcjonują w Irlandii średnie szkoły zawodowe kończące się Leaving Certificate Vocational Programme (egzamin łączący naszą maturę z egzaminami z kwalifikacji zawodowych), to również jak w przypadku Polski, na rynku pracy brakuje osób wykonujących tradycyjne zawody: elektryków, mechaników itp. Tę lukę mają wypełniać Mallow College of Further Education oraz  FAS Training Centre w Cork. Zajmują się one  tylko szkoleniami i kursami zawodowymi, które pozwalają osobom w każdym wieku na zdobycie kwalifikacji zawodowych. Duża część słuchaczy jest tam kierowana przez urzędy pracy, które uzależniają wypłatę świadczeń socjalnych od czynionych postępów. Nauka zawodu odbywa się w modułach, gdzie przeplatane są zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne w nowocześnie wyposażonych warsztatach szkolnych oraz staże w firmach. Skuteczności tego systemu dowodzi gwałtowny spadek bezrobocia w Irlandii, od ponad 15% w 2012, gdy dobiegał końca kryzys ekonomiczny do 9,8% w końcu ubiegłego roku.

W trakcie rozmowy z władzami zostało nawiązane wstępne porozumienie pomiędzy ZS Nr 3, a Mallow College of Further Education. Rezultatem będzie stworzenie partnerstwa strategicznego w ramach projektu Erasmus+, a co za tym idzie umożliwienie stałej wymiany nauczycieli, podczas której np. irlandzcy nauczyciele będą przyjeżdżali do Polski aby przeprowadzać zajęcia dla naszych uczniów. Ostatnią odwiedzoną placówką oświatową była szkoła wyższa – National Maritime College of Ireland w Rinkaskiddy. Jego studenci nie uczą się tylko na kierunkach ściśle związanych z gospodarką morską, ale i również zostają inżynierami mechanikami czy informatykami. Jak wynikało ze słów komendanta uczelni Neilla Manninga, większość studentów już od pierwszego roku studiów podpisuje umowy stypendialne z przyszłymi pracodawcami. Również sama uczelnia jest oparta w dużej mierze na partnerstwie publiczno – prywatnym, gdzie określone programy nauczania są finansowane przez pracodawców zainteresowanych pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników.

Aby poznać realia startu w życie zawodowe od strony pracodawców, nauczyciele odwiedzili dwie firmy informatyczne: Teamwork Project w Cork oraz TQS AT & IT Integration. Obydwie zajmują się tworzeniem oprogramowania do zarządzania projektami w biznesie. Są również przy tym firmami globalnymi zatrudniającymi programistów ze wszystkich stron świata. W rozmowach z pracownikami działu Human Resources można się było dowiedzieć, że przy poszukiwaniu pracowników kierują się oni nie  tylko formalnym doświadczeniem kandydata, ale i jego kreatywnością oraz zdolnością do podejmowania nowych wyzwań.  Sprawdzane jest to przy pomocy specjalnych testów umiejętności, które nie tyle egzaminują znajomość konkretnego oprogramowania czy języka programistycznego, co umiejętność analitycznego myślenia, pozwalającego na łamanie szablonów i rutyny. Szczególnie inspirujące były pokoje socjalne w w/w firmach, pełne konsol gier z olbrzymimi ekranami, wygodnych foteli, a nawet ze stołem bilardowym. Godnym podkreślenia jest fakt, że w ramach tego samego projektu, latem tego roku kilkoro naszych uczniów będzie tam mogło odbyć swoje praktyki zawodowe. Aby mogli z tego odnieść maksymalne korzyści, podczas spotkania z Emmetem O’Connorem, szefem działu programistycznego TQS, zostały omówione zagadnienia, które będą przedmiotem stażu oraz sposób przygotowania uczniów w trakcie kursów przygotowawczych, które zostaną przeprowadzone przez sanockich nauczycieli w oparciu o materiały nadesłane z Irlandii.

Po wizycie wyłania się wniosek, że w Irlandii za start absolwenta w życie zawodowe w równym stopniu jest odpowiedzialna szkoła jak i przyszły pracodawca. Chcąc pozyskać wykwalifikowanego pracownika, musi on aktywnie współpracować ze szkołą czy władzami oświatowymi, nie tylko kierując żądania dotyczące szczegółów wykształcenia praktycznego, ale również musi być gotowy do partycypacji w kosztach szkoleń czy inwestycjach w wyposażenie pracowni. Parafrazując, szkoła ma wypuszczać diamenty, a  ich oszlifowanie na brylanty i oczywiście czerpanie z tego korzyści, to już domena pracodawców.

Tekst sponsorowany
29-03-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook