REKLAMA
REKLAMA

DZISIAJ SESJA W MIEŚCIE: O nowych taryfach za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki. Obniżka o ponad 1 zł na m3

SANOK / PODKARPACIE. Projekt uchwały zatwierdzający taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz projekt dotyczący dopłat do wody i ścieków zdominują nadzwyczajną sesję Rady Miasta Sanoka, która odbędzie się w najbliższy czwartek (24 bm.).

Według taryf, które planowane są do przyjęcia od stycznia 2017 roku cena za metr sześcienny wody i odprowadzanie ścieków będzie niższa o ponad 1 zł. W 2016 stawka ta wynosiła dokładnie 13,93 zł. W tym miejscu warto pzrypomnieć, że w ubiegłym roku Rada Miasta Sanoka na wniosek burmistrza równiez zdecydowała się na obniżkę, która wynosiła 72 grosze na 1 metrze sześciennym dostarczanej wody i odporowadzanych ścieków.

Radni pochylą się ponadto nad projektem uchwały, który zakłada dokończenie likwidacji spółki Park Wodny w Sanoku.

Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Sanoka VII kadencji odbędzie się 24 listopada 2016r. (czwartek) o godz. 16:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku (ul. Rynek 1).

Porządek obrad;

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2016, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

5. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

6. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zakończenia likwidacji spółki Park Wodny w Sanoku sp. z o.o. w likwidacji , poprzez pokrycie straty w spółce, z kapitałów własnych ( poprzez obniżenie kapitału zakładowego – podstawowego spółki) o wysokość tej straty i wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrz Miasta w sprawie dopłat do ceny dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek dziennych tej opłaty oraz zasad jej poboru, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Zamknięcie obrad sesji.

przewodniczący Rady Miasta
Zbigniew Daszyk

24-11-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)