REKLAMA
REKLAMA

SESJA W MIEŚCIE: O budowie Centrum Rehabilitacji i Sportu oraz zagospodarowaniu brzegów Sanu podczas wtorkowej sesji

SANOK / PODKARPACIE. Na najbliższej sesji radni będą dyskutować o budowie Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR Sanok, o zagospodarowaniu brzegów Sanu. Zaplanowano również punkty dotyczące remontów dróg na terenie miasta oraz uczestnictwa w nowych projektach. Sesja odbędzie się 6 września w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku, od godz. 9.00.

19

Poniżej prezentujemy pełen porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Sanoka do realizacji projektu pn. „Szlakiem Ikon z Sanoka do Humennego”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Sanoka do realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie terenów brzegów rzeki San w Sanoku”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sanoka (aktualizacja, sierpień 2016r.), z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Traugutta w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na realizacje zadania pod nazwą „Budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR w Sanoku” oraz ,zabezpieczenia w budżecie Miasta Sanoka na lata 2016-2019 środków finansowych na jego realizację, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na realizacje zadania pod nazwą „Remont budynku socjalno-administracyjnego na stadionie MOSiR w Sanoku”, oraz zabezpieczenia w budżecie Miasta Sanoka na lata 2016-2017 środków finansowych na jego realizację, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na realizacje zadania pod nazwą „Przebudowa ulic w dzielnicy Błonie na terenie Miasta Sanoka” oraz zabezpieczenia w budżecie Miasta Sanoka w 2017 roku środków finansowych na jego realizację, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy Miasta Krosno, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Sanoka do realizacji projektu pn.”Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Sanoka”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, należnych Gminie Miasta Sanoka lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego, a także określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Sanoku w rejonie ulicy Robotniczej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
21. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Sanoka.
23. Interpelacje.
24. Wolne wnioski i zapytania.
25. Zamknięcie obrad sesji.

06-09-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)