REKLAMA
REKLAMA

SESJA W MIEŚCIE: O budowie Centrum Rehabilitacji i Sportu oraz zagospodarowaniu brzegów Sanu podczas wtorkowej sesji

SANOK / PODKARPACIE. Na najbliższej sesji radni będą dyskutować o budowie Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR Sanok, o zagospodarowaniu brzegów Sanu. Zaplanowano również punkty dotyczące remontów dróg na terenie miasta oraz uczestnictwa w nowych projektach. Sesja odbędzie się 6 września w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku, od godz. 9.00.

19

Poniżej prezentujemy pełen porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Sanoka do realizacji projektu pn. „Szlakiem Ikon z Sanoka do Humennego”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Sanoka do realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie terenów brzegów rzeki San w Sanoku”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sanoka (aktualizacja, sierpień 2016r.), z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Traugutta w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na realizacje zadania pod nazwą „Budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR w Sanoku” oraz ,zabezpieczenia w budżecie Miasta Sanoka na lata 2016-2019 środków finansowych na jego realizację, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na realizacje zadania pod nazwą „Remont budynku socjalno-administracyjnego na stadionie MOSiR w Sanoku”, oraz zabezpieczenia w budżecie Miasta Sanoka na lata 2016-2017 środków finansowych na jego realizację, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na realizacje zadania pod nazwą „Przebudowa ulic w dzielnicy Błonie na terenie Miasta Sanoka” oraz zabezpieczenia w budżecie Miasta Sanoka w 2017 roku środków finansowych na jego realizację, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy Miasta Krosno, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Sanoka do realizacji projektu pn.”Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Sanoka”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, należnych Gminie Miasta Sanoka lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego, a także określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Sanoku w rejonie ulicy Robotniczej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
21. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Sanoka.
23. Interpelacje.
24. Wolne wnioski i zapytania.
25. Zamknięcie obrad sesji.

06-09-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)