REKLAMA
REKLAMA

Po sesji w powiecie. Dziś radni wyjątkowo zgodni (RETRANSMISJA, ZDJĘCIA)

Po sesji w powiecie. Dziś radni wyjątkowo zgodni (RETRANSMISJA, ZDJĘCIA)

SANOK / PODKARPACIE. Rada Powiatu Sanockiego zawiadamia że w dniu 28 października 2016r. o godz. 15.30 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się XXXII Sesja Rady Powiatu Sanockiego. Publikujemy porządek obrad.

TRANSMISJA WIDOCZNA U GÓRY EKRANU

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad

4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu Sanockiego.

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą „Czas na aktywność zawodową” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-1P.01-18-003/15 w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII „Regionalny Rynek Pracy”, Działanie 7.1 „Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy”-projekty konkursowe.

Uchwała nr 7 przyjęta 20 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na; zawiązanie partnerstwa z Podkarpacką Agencją Konsultingowo-Doradczą Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. 17 stycznia 18, 38-200 Jasło w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-1P:01-18-003/15 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach działania 7.1 „Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy —projekty konkursowe”; – przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja zawodowa szansą na rynku pracy dla osób bezrobo&rych o niskich kwalifikacjach powyżej 29 roku życia z terenu powiatu sanockiego; – przyjęcie zobowiązania do pokrycia wkładu własnego w formie wkładu pieniężnego.

Uchwała nr 8 przyjęta 20 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi.

Uchwała nr 9 przyjęta 13 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Sanockim.

Uchwała nr 10 przyjęta 18 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się”.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok (druk 265).

Uchwała nr 11 przyjęta 21 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Besko prowadzenie zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w gminy.

Uchwała nr 12 przyjęta 21 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tyrawa Wołoska prowadzenie zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w gminy.

Uchwała nr 13 przyjęta 21 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok (kwota 2.753 zł).

Uchwała nr 14 przyjęta 21 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok (kwota 165.000 zł).

Uchwała nr 15 przyjęta 21 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok (kwota 6.496 zł).

Uchwała nr 16 przyjęta 21 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok (kwota 313.285 zł).

Uchwała nr 17 przyjęta 21 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok (kwota 29.477 zł).

Uchwała nr 18 przyjęta 21 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok (zwrot odprowadzonych dochodów).

Uchwała nr 19 przyjęta 21 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia prawa do użytkowania herbu Powiatu Sanockiego.

Uchwała nr 20 przyjęta 21 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

21. Informacja starosty sanockiego o analizie złożonych oświadczeń majątkowych.

22. Informacja przewodniczącego Rady Powiatu Sanockiego o analizie złożonych oświadczeń majątkowych.

23. Informacja wojewody podkarpackiego o analizie złożonych oświadczeń majątkowych starosty sanockiego i przewodniczącego Rady Powiatu Sanockiego.

24. Interpelacje i zapytania radnych.

25. Wnioski i oświadczenia.

26. Zamknięcie obrad sesji.

 TRANSMISJA WIDOCZNA U GÓRY EKRANU

28-10-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)