REKLAMA
REKLAMA

PIENIĄDZE NA ZABYTKI. Z puli 3,5 mln powiat sanocki dostał tylko 20 tysięcy!

SANOK / PODKARPACIE. W tym roku, w różnych częściach Podkarpacia, z kasy sejmiku wojewódzkiego wsparcie na prace konserwatorskie i restauratorskie otrzyma 113 zabytków. Na tej liście nie ma żadnej parafii z powiatu sanockiego. Tylko zagórski Karmel dostał niewielką dotację.

 Zobacz listę wnioskodawców z powiatu sanockiego, którzy nie otrzymali dotacji

1. Parafia rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Besku – Wykonanie instalacji sygnalizacji alarmu pożaru SAP oraz przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Besku. Wnioskowano o 50 500 złotych.

2. Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czaszynie – prace remontowo-konserwatorskie dachu wraz z instalacją odgromową kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czaszynie. Wnioskowano o 60 000 złotych.

3. Parafia Greckokatolicka w Hłomczy – konserwacja ikonostasu w cerkwi greckokatolickiej w Hłomczy. Wnioskowano 0 50 000 złotych.

4. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Komańczy – konserwacja ikonostasu w kościele pw. Matki Bożej Wspomożycieli w Radoszycach. Wnioskowano o 20 000 złotych.

5. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Komańczy – prace remontowo-konserwatorskie muru oraz dzwonnicy kościoła pw. Matki Bożej Wspomożycielki w Radoszycach. Wnioskowano o 100 000 złotych.

6. Parafia Rzymskokatolicka pw. Rozesłania Apostołów w Mrzygłodzie – Prace konserwatorskie przy malowidłach w kościele filialnym w Siemuszowej. Wnioskowano o 41 500 złotych.

7. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Odrzechowej – konserwacja ikon oraz feretronu z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Odrzechowej. Wnioskowano o 16 000 złotych.

8. Parafia Greckokatolicka pw. św. Mikołaja w Rzepedzi – konserwacja polichromii w cerkwi pw. św. Mikołaja w Rzepedzi. Wnioskowano o 50 000 złotych.

9. Biskupstwo Przemyskie i Nowosądeckie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Sanoku – renowacja elewacji wraz z wymianą zawilgoconych tynków i stolarki okiennej oraz konserwacja cokołu budynku kurii biskupiej w Sanoku. Wnioskowano o 55 000 złotych.

10. Parafia Prawosławna pw. Świętej Trójcy w Sanoku – renowacja tynków elewacji wraz z malowaniem cerkwi pw. św. Trójcy w Sanoku. Wnioskowano o 30 000 złotych.

11.Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Trepczy – prace konserwatorskie i restauratorskie przy ikonostasie w cerkwi pw. św. Trójcy w Międzybrodziu. Wnioskowano o 33 000 złotych.

12. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Bpa w Tyrawie Wołoskiej – prace remontowo-konserwatorskie dachu i elewacji wraz z modernizacją instalacji odgromowej przy kościele w Hołuczkowie. Wnioskowano o 25 000 złotych.

13. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Onufrego w Wisłoku Wielkim – konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. św. Onufrego w Wisłoku Wielkim. Wnioskowano o 13 739 złotych.

14. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Zarszynie – remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachu kościoła pw. św. Marcina w Zarszynie. Wnioskowano o 195 000 złotych.

15. Sanok Stowarzyszenie opieki nad starymi cmentarzami w Sanoku – konserwacja zabytkowych nagrobków dra Jana Porajewskiego i ks. Bronisława Stasickiego na cmentarzu komunalnym Centralnym w Sanoku. Wnioskowano o 13 000 złotych.

16. Zagórz Stowarzyszenie „Dziedzictwo Mniejszości Karpackich” – remont drewnianej cerkwi w Piątkowej. Wnioskowano o 102 000 złotych.

W tym roku w ramach naboru wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, które są wpisane do rejestru zabytków, wpłynęło 275 takich wniosków.

Jak podaje biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,  wszystkie wnioski opiewały na łączną kwotę ponad 18 mln złotych.

Spośród nich 19 nie spełniało wymogów formalnych. W tej grupie znalazło się także dwa z powiatu sanockiego.

Ostatecznie komisja powołana przez Zarząd Województwa Podkarpackiego poddała ocenie merytorycznej 256 wniosków. Wśród nich było 14 wniosków od instytucji kościelnych z terenu powiatu sanockiego, jeden jednostki samorządu terytorialnego z tego terenu oraz 2 od innych podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych działających na terenie powiatu sanockiego. Łącznie 17 wnioskodawców z obszaru powiatu sanockiego – informuje Daniel Kozik z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Klasztor_Zagorz_Wotold_Swiech_Bieszczady24_36

Tegoroczna dotacja dla zagórskiego Karmelu jest bardzo niska. To jedyny zabytek z powiatu sanockiego, który otrzymał pieniądze.

Komisja wyłoniła 113 podmiotów, którym zarekomendowała udzielenie dotacji, a także przedstawiła Zarządowi Województwa Podkarpackiego propozycje odnośnie wysokości kwot dotacji. Tutaj warto także dodać, że takie pieniądze otrzymały niemal wyłącznie zabytki sakralne.

W tej grupie, poza klasztorem Karmelitów Bosych w Zagórzu, który otrzymał 20 tys. złotych, nie znalazła się żadna parafia powiatu sanockiego, która złożyła prawidłowy wniosek do urzędu. W tym miejscu warto dodać, że zagórski klasztor otrzyma jeszcze pieniądze z innych źródeł. Do inwestycji 100 tysięcy złotych dorzuci także Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Udało nam się również pozyskać pieniądze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na konserwację zagórskiego karmelu otrzymaliśmy 150 tys. złotych – podkreśla poseł Piotr Uruski.

Podczas sesji sejmiku wojewódzkiego na niską dotację dla zagórskiego Marymontu zwracał uwagę radny opozycyjny Sławomir Miklicz. Proponował także, aby w drodze poprawki do uchwały dodatkowe dotacje przyznać Parafii Tyrawa Wołoska kościół w Hołuczkowie, gdzie miałoby trafić 15 tys. złotych. Wówczas, jego zdaniem, należałoby uszczuplić dotację dla parafii w Radymna z 65 tys. na 50 tys.

Podobnie wskazywał na dotację dla parafii WNMP w Trepczy na ikonostas w cerkwi w Międzybrodziu 15 tys., które można by przesunąć z dotacji przyznanej dla Parafii Wszystkich Świętych z Chorzelowa. Wnioskował także o zwiększenie dotacji dla Zagórza do 50 tys., kosztem zmniejszenia dotacji dla parafii w Krzywczy ze 100 do 70 tys. złotych.

Cerkiew-w-Miedzybrodziu1

Cerkiew w Międzybrodziu w tym roku nie otrzymała żadnej dotacji. Rok temu przyznano jej 20 tys. złotych na pełną konserwację detalu snycerskiego górnej kondygnacji ikonostasu.

Te poprawki nie zostały przyjęte.

Zapytaliśmy Urząd Marszałkowski skąd taki, a nie inny podział środków i czy to przypadek, że powiat sanocki z 17 złożonych wniosków otrzymał dotacje tylko dla jednego z nich.

W wyniku rekomendacji, a potem analizy dokonanej przez Zarząd Województwa Podkarpackiego i w konsekwencji decyzją Sejmiku Województwa 113 beneficjentom przyznano dotacje. Zgodnie z zasadami i kryteria udzielania dotacji na takie prace  Komisja dokonuje oceny pod kątem m.in. znaczenia zabytku dla dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej, naukowej lub artystycznej oraz dostępności dla społeczeństwa, uzasadnionych kosztów realizacji planowanych prac oraz udziału finansowego podmiotu występującego o dotację, innych źródeł finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, jak też kontynuacji tych prac dotowanych uprzednio z budżetu Województwa Podkarpackiego – podkreśla pracownik biura prasowego.

Jednym słowem, parafie powiatu sanockiego nie spełniają tych kryteriów.

Warto podkreślić także fakt, że w realizacji wsparcia finansowego dla obiektów zabytkowych z budżetu Województwa Podkarpackiego nigdy do tej pory nie brano pod uwagę podziału administracyjnego województwa na powiaty jako kryterium, ale kierowano się koniecznością szybkiej interwencji w odniesieniu do ratowania zabytkowej substancji materialnej w regionie – kwituje Daniel Kozik.

pao

 Zobacz listę wnioskodawców z powiatu sanockiego, którzy nie otrzymali dotacji

1. Parafia rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Besku – Wykonanie instalacji sygnalizacji alarmu pożaru SAP oraz przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Besku. Wnioskowano o 50 500 złotych.

2. Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czaszynie – prace remontowo-konserwatorskie dachu wraz z instalacją odgromową kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czaszynie. Wnioskowano o 60 000 złotych.

3. Parafia Greckokatolicka w Hłomczy – konserwacja ikonostasu w cerkwi greckokatolickiej w Hłomczy. Wnioskowano 0 50 000 złotych.

4. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Komańczy – konserwacja ikonostasu w kościele pw. Matki Bożej Wspomożycieli w Radoszycach. Wnioskowano o 20 000 złotych.

5. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Komańczy – prace remontowo-konserwatorskie muru oraz dzwonnicy kościoła pw. Matki Bożej Wspomożycielki w Radoszycach. Wnioskowano o 100 000 złotych.

6. Parafia Rzymskokatolicka pw. Rozesłania Apostołów w Mrzygłodzie – Prace konserwatorskie przy malowidłach w kościele filialnym w Siemuszowej. Wnioskowano o 41 500 złotych.

7. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Odrzechowej – konserwacja ikon oraz feretronu z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Odrzechowej. Wnioskowano o 16 000 złotych.

8. Parafia Greckokatolicka pw. św. Mikołaja w Rzepedzi – konserwacja polichromii w cerkwi pw. św. Mikołaja w Rzepedzi. Wnioskowano o 50 000 złotych.

9. Biskupstwo Przemyskie i Nowosądeckie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Sanoku – renowacja elewacji wraz z wymianą zawilgoconych tynków i stolarki okiennej oraz konserwacja cokołu budynku kurii biskupiej w Sanoku. Wnioskowano o 55 000 złotych.

10. Parafia Prawosławna pw. Świętej Trójcy w Sanoku – renowacja tynków elewacji wraz z malowaniem cerkwi pw. św. Trójcy w Sanoku. Wnioskowano o 30 000 złotych.

11.Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Trepczy – prace konserwatorskie i restauratorskie przy ikonostasie w cerkwi pw. św. Trójcy w Międzybrodziu. Wnioskowano o 33 000 złotych.

12. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Bpa w Tyrawie Wołoskiej – prace remontowo-konserwatorskie dachu i elewacji wraz z modernizacją instalacji odgromowej przy kościele w Hołuczkowie. Wnioskowano o 25 000 złotych.

13. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Onufrego w Wisłoku Wielkim – konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. św. Onufrego w Wisłoku Wielkim. Wnioskowano o 13 739 złotych.

14. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Zarszynie – remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachu kościoła pw. św. Marcina w Zarszynie. Wnioskowano o 195 000 złotych.

15. Sanok Stowarzyszenie opieki nad starymi cmentarzami w Sanoku – konserwacja zabytkowych nagrobków dra Jana Porajewskiego i ks. Bronisława Stasickiego na cmentarzu komunalnym Centralnym w Sanoku. Wnioskowano o 13 000 złotych.

16. Zagórz Stowarzyszenie „Dziedzictwo Mniejszości Karpackich” – remont drewnianej cerkwi w Piątkowej. Wnioskowano o 102 000 złotych.

Zobacz listę wszystkich wnioskodawców z Podkarpacia, którzy nie otrzymali dotacji

Poniżej prezentujemy listę 113 zabytków, które otrzymały dotację:

1. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Bachórzu. Konserwacja ołtarza bocznego pw. Serca PJ w kościele pw. św. Wojciecha w Bachórzu 20 000 tysięcy złotych

2. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Bielinach. Konserwacja polichromii w kościele pw. św. Wojciecha w Bielinach 10 000 tysięcy złotych

3. Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Bieździedzy. Konserwacja ołtarza Matki Bożej Częstochowskiej w kaplicy pw. Zwiastowania NMP w kościele pw. Świętej Trójcy w Bieździedzy 20 000 tysięcy złotych

4. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Kostki w Birczy. Konserwacja ołtarza Matki Bożej w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Birczy 10 000 tysięcy złotych

5 Klasztor oo. Dominikanów w Borku Starym. Wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych oraz tynków zewnętrznych kościoła oo. Dominikanów w Borku Starym 55 000 tysięcy złotych

6. Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bóbrce. Prace remontowo – konserwatorskie dzwonnicy oraz kościoła filialnego pw. św. Józefa w Orelcu 15 000 tysięcy złotych

7. Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie Konserwacja polichromii dwóch kaplic transeptowych kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie 10 000 tysięcy złotych

8. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Bpa w Chmielowie. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z termomodernizacją ścian fundamentowych kościoła pw. św. Stanisława Bpa w Chmielowie 20 000 tysięcy złotych

9. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Chorzelowie Prace remontowo – konserwatorskie ogrodzenia kościoła pw. Wszystkich Świętych w Chorzelowie 70 000 tysięcy złotych

10. Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie Wymiana pokrycia gontowego kościoła filialnego pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie 20 000 tysięcy złotych

11. Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Niepokalanej w Desznicy Konserwacja polichromii wraz chórem śpiewaczym w cerkwi pw. św. M. Archanioła w Świątkowej Wielkiej 10 000 tysięcy złotych

12. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła w Dębowcu Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła w Dębowcu 20 000 tysięcy złotych

13. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa w Domaradzu Remont instalacji elektrycznej, sygnalizacji włamania i napadu i sygnalizacji pożaru kościoła pw. św. Mikołaja Biskupa w Domaradzu 10 000 tysięcy złotych

14 Klasztor oo. Bernardynów w Dukli Konserwacja stalli w kościele klasztornym w Dukli 50 000 tysięcy złotych

15. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Wawrzyńca w Dynowie Prace konserwatorskie przy prospekcie z kościoła pw. św. Wawrzyńca w Dynowie 15 000 tysięcy złotych

16. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Gaci Konserwacja polichromii w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Gaci 10 000 tysięcy złotych

17. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Gawłuszowicach Prace remontowo – konserwatorskie pokrycia dachowego wraz z modernizacją instalacji odgromowej kościoła pw. św. Wojciecha w Gawłuszowicach 30 000 tysięcy złotych

18. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Barbary w Golcowej Konserwacja i restauracja polichromii ściennej prezbiterium w kościele pw. św. Barbary w Golcowej 10 000 tysięcy złotych

19. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Grzegorza Papieża w Gorzejowej Konserwacja stacji drogi krzyżowej w kościele pw. św. Grzegorza Papieża w Gorzejowej 20 000 tysięcy złotych

20. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance Wymiana pokrycia i wzmocnienie konstrukcji dachu kościoła pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Górzance – II etap 48 000 tysięcy złotych

21. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła Starszego w Górze Ropczyckiej. Prace konserwatorskie ołtarza bocznego pw. Serca PJ w kościele pw. św. Jakuba Apostoła Starszego w Górze Ropczyckiej 10 000 tysięcy złotych

22. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Barbary w Grodzisku Dolnym Konserwacja polichromii sufitowej w budynku „starej plebanii” w Grodzisku Dolnym 30 000 tysięcy złotych

23 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Hoczwi Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego pw. MB Tuchowskiej w kościele pw. św. Anny w Hoczwi 20 000 tysięcy złotych

24. Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Horyńcu Zdroju Prace konserwatorskie polichromii sklepienia nawy głównej w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Horyńcu Zdroju 20 000 tysięcy złotych

25. Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hucie Krzeszowskiej Konserwacja ołtarza Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia – II etap, wraz z obrazami Matki Bożej w typie Niepokalanego Poczęcia i św. Teresy Karmelitanki oraz ambony w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hucie Krzeszowskiej 10 000 tysięcy złotych

26. Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Hyżnem Konserwacja cokołu kościoła pw. Narodzenia NMP w Hyżnem 10 000 tysięcy złotych

27. Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski w Jarosławiu Remont budynku plebanii przy ul. 3-go Maja 12 w Jarosławiu 15 000 tysięcy złotych

28 Klasztor Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu Remont i Konserwacja muru obronnego dawnego opactwa Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu – kontynuacja 120 000 tysięcy złotych

29. Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP Dom Zakonny w Jarosławiu Prace remontowo – konserwatorskie elewacji budynku klasztornego w Jarosławiu 10 000 tysięcy złotych

30. Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała Kolegiata w Jarosławiu Konserwacja polichromii w kościele pw. Bożego Ciała Kolegiata w Jarosławiu 20 000 tysięcy złotych

31. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jaśliskach Konserwacja i restauracja ołtarza głównego kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jaśliskach – III etap 50 000 tysięcy złotych

32. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Jaworniku Polskim Wymiana ślusarki okiennej w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Jaworniku Polskim 10 000 tysięcy złotych

33. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce Prace remontowo – konserwatorskie wnętrza z konserwacją ołtarza głównego w Sanktuarium MB Pocieszenia w Jodłówce 50 000 tysięcy złotych

34vKlasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Kalwarii Pacławskiej. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z renowacją elewacji budynku klasztoru w Kalwarii Pacławskiej 100 000 tysięcy złotych

35. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kańczudze. Konserwacja polichromii nawy głównej kościoła pw. św. Michała Archanioła w Kańczudze 50 000 tysięcy złotych

36. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej. Konserwacja konfesjonałów z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej 25 000 tysięcy złotych

37. Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Pocieszenia w Komborni. Prace konserwatorskie przy dekoracji malarskiej sklepień i ścian w kościele pw. MB Pocieszenia w Komborni 40 000 tysięcy złotych

38. Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski w Korczynie. Prace remontowo-konserwatorskie elewacji kościoła pw. NMP Królowej Polski w Korczynie 30 000 tysięcy złotych

39. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa w Kosinie. Konserwacja i restauracja więźby dachowej, wymiana gontowego pokrycia dachu, sygnaturki i elewacji w kościele pw. św. Stanisława Biskupa w Kosinie 30 000 tysięcy złotych

40. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Krasiczynie. Wymiana ślusarki okiennej w kościele filialnym w Chołowicach 10 000 tysięcy złotych

41. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Krasnem. Wykonanie tynków elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Krasnem 15 000 tysięcy złotych

42. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Kolbe w Krempnej. Remont podłogi i wykonanie izolacji poziomej w dawnej cerkwi prawosławnej pw. św. Kosmy i Damiana w Krempnej 30 000 tysięcy złotych

43. Parafia Rzymskokatolicka – Fara pw. Trójcy św. w Krośnie. Konserwacja prospektu organowego w Bazylice Mniejszej w Krośnie 30 000 tysięcy złotych

44. Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie. Konserwacja polichromii w chórze zakonnym Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie 30 000 tysięcy złotych

45. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Narodzenia NMP w Króliku Polskim. Konserwacja nastawy ołtarzowej w kościele filialnym pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Bałuciance 10 000 tysięcy złotych

46. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krzemienicy. Prace konserwatorskie wnętrza w kościele pw. św. Jakuba w Krzemienicy 36 000 tysięcy złotych

47. Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie. Konserwacja prospektu organowego w kościele pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie 10 000 tysięcy złotych

48. Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Krzywczy. Remont budynku plebanii w Krzywczy 100 000 tysięcy złotych

49. Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w Lesku. Konserwacja i restauracja malowideł ściennych i prospektu organowego z kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Lesku 30 000 tysięcy złotych

50. Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Leżajsku Odtworzenie okien w kościele filialnym pw. Jezusa Miłosiernego w Leżajsku 40 000 tysięcy złotych

51 Klasztor oo. Bernardynów w Leżajsku Prace remontowo – konserwatorskie elewacji wraz z wieżą zegarową w zespole klasztornym oo. Bernardynów w Leżajsku 50 000 tysięcy złotych

52 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Urszuli w Lubeni Konserwacja ołtarza bocznego pw. Matki Bożej w kościele pw. św. Urszuli w Lubeni 20 000 tysięcy złotych

53. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Stanisława Bp. I M. w Lutowiskach Zabezpieczenie hydrofobowe strefy posadowienia kościoła pw. św. Stanisława Bp. I M. w Lutowiskach 30 000 tysięcy złotych

54. Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Andrzeja Apostoła i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łączkach Jagiellońskich Remont i Konserwacja elewacji zewnętrznej kościoła pw. Świętego Andrzeja Apostoła i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łączkach Jagiellońskich z wyłączeniem fasady 15 000 tysięcy złotych

55. Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Andrzeja Apostoła i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łączkach Jagiellońskich Konserwacja polichromii stropu kościoła pw. Świętego Andrzeja Apostoła i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łączkach Jagiellońskich – IV etap 30 000 tysięcy złotych

56. Parafia Rzymskokatolicka pw. Objawienia Pańskiego w Łukawcu Konserwacja obrazu Matki Boskiej Łukawieckiej w kościele pw. Objawienia Pańskiego w Łukawcu 10 000 tysięcy złotych

57. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja w Majdanie Królewskim Remont i Konserwacja kaplicy grobowej rodu Kozłowieckich na cmentarzu parafialnym w Majdanie Królewskim 45 000 tysięcy złotych

58. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Małej Prace konserwatorskie trzech nagrobków na cmentarzu parafialnym w Małej 15 000 tysięcy złotych

59. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Michałówce. Konserwacja pokrycia gontowego oraz drewnianej elewacji wraz z obróbkami blacharskimi kościoła pw. św. Michała Archanioła w Michałówce 20 000 tysięcy złotych

60 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mateusza w Mielcu Konserwacja polichromii w kościele pw. św. Mateusza w Mielcu 100 000 tysięcy złotych 61 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Huberta w Miłocinie Konserwacja malowideł ściennych w kaplicy pw. św. Huberta w Miłocinie 15 000 tysięcy złotych

62. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny w Manasterzu Prace konserwatorskie ołtarza bocznego Serca Jezusa z kościoła pw. św. Katarzyny w Manasterzu 20 000 tysięcy złotych

63. Parafia Rzymsko- Katolicka pw. św. Antoniego Padewskiego w Nagoszynie Prace remontowo-konserwatorskie muru ogrodzeniowego wokół kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego w Nagoszynie 65 000 tysięcy złotych

64. Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Niebylcu Konserwacja ołtarza bocznego pw. Matki Bożej w kościele pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Niebylcu 20 000 tysięcy złotych

65. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Niwiskach Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. św. Mikołaja w Niwiskach 20 000 tysięcy złotych

66. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Osobnicy. Renowacja i Konserwacja elewacji oraz detali architektonicznych kościoła pw. św. Stanisława BM w Osobnicy 10 000 tysięcy złotych

67. Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski w Ostrowie Konserwacja ołtarza głównego w kościele NMP Królowej Polski w Ostrowie 40 000 tysięcy złotych

68. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Przecławiu Prace remontowo-budowlane kaplicy św. Bernardyna w Przecławiu 20 000 tysięcy złotych

69. Przemyska Kapituła Metropolitalna Obrządku Łacińskiego w Przemyślu Remont dachu oraz Konserwacja elewacji budynku przy ul. Katedralnej 5 w Przemyślu 50 000 tysięcy złotych

70. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Przemyślu Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych oraz odnowienie fundamentów i zabezpieczenie murów romańskiej rotundy w podziemiach Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu 50 000 tysięcy złotych

71. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Przemyślu Konserwacja i restauracja ścian i sklepienia prezbiterium wraz z detalem architektonicznym Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu 50 000 tysięcy złotych

72. Klasztor św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Przemyślu Konserwacja ołtarza głównego w kościele klasztornym św. Marii Magdaleny w Przemyślu 20 000 tysięcy złotych

73. Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Przeworsku Remont i Konserwacja elewacji wieży kościoła pw. Ducha Świętego w Przeworsku 60 000 tysięcy złotych

74. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Pustkowie Osiedlu. Remont elewacji kościoła w Pustkowie Osiedlu 20 000 tysięcy złotych

75. Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pysznicy. Wymiana więźby dachowej z pokryciem, kominami i obróbkami blacharskimi budynku plebanii w Pysznicy 20 000 tysięcy złotych

76. Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rakszawie. Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza MB Częstochowskiej z kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rakszawie – etap II 35 000 tysięcy złotych

77. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Raniżowie. Konserwacja ambony w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Raniżowie 30 000 tysięcy złotych

78. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja w Rogach. Impregnacja ścian i dachu z gontów oraz odwodnienie kościoła pw. św. Bartłomieja w Rogach 10 000 tysięcy złotych

79. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Ropczycach – Witkowicach. Prace konserwatorskie ołtarza bocznego w kościele pw. św. Michała Archanioła w Ropczycach – Witkowicach 25 000 tysięcy złotych

80. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Rymanowie. Prace konserwatorsko – restauratorskie przy ołtarzu głównym w kościele pw. św. Wawrzyńca w Rymanowie – II etap 30 000 tysięcy złotych

81. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła w Ryszkowej Woli Wymiana stolarki okiennej w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Ryszkowej Woli 50 000 tysięcy złotych

82. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Radymnie Remont elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w kościele pw. św. Wawrzyńca w Radymnie 65 000 tysięcy złotych

83. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Rzeszowie Remont elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Rzeszowie 40 000 tysięcy złotych

84 Klasztor oo. Bernardynów w Rzeszowie Konserwacja ołtarza głównego – II etap, badania konserwatorskie i zabezpieczenie techniczne absydy kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Rzeszowie 50 000 tysięcy złotych

85 Diecezja Sandomierska w Sandomierzu. Odbudowa alejek na terenie zespołu parkowo-dworskiego w Hucie Komorowskiej – III etap 100 000 tysięcy złotych

86. Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Siedliskach-Bogusz Konserwacja obrazu MB Dzieciątkiem z ołtarza głównego w kościele pw. Narodzenia NMP w Siedliskach-Bogusz 15 000 tysięcy złotych

87. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Spiach. Remont elewacji kościoła oraz remont dzwonnicy w Spiach 20 000 tysięcy złotych

88. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Gwalberta i św. Tekli w Stanach. Konserwacja nastawy ołtarza bocznego – Matki Bożej Różańcowej w kościele w Stanach 20 000 tysięcy złotych

89. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Boboli w Starym Mieście. Remont dachu kościoła pw. św. Andrzeja Boboli w Starym Mieście 20 000 tysięcy złotych

90. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny w Starym Żmigrodzie. Remont pokrycia dachu kościoła pw. św. Katarzyny w Starym Żmigrodzie 35 000 tysięcy złotych

91. Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca NMP w Stobiernej. Konserwacja polichromii ściennej w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Stobiernej 40 000 tysięcy złotych

92. Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i Bożego Ciała w Strzyżowie. Konserwacja stalli w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i Bożego Ciała w Strzyżowie 20 000 tysięcy złotych

93. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Ślęzakach Prace remontowo – konserwatorskie wnętrza kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Ślęzakach 55 000 tysięcy złotych

94. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Tarnawcu z siedzibą w Kuryłówce. Wymiana pokrycia dachu kościoła pw. św. Mikołaja w Kuryłówce 10 000 tysięcy złotych

95. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Bpa i M w Trześniowie. Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego Chrystusa Ukrzyżowanego z kościoła pw. św. Stanisława Bpa i M w Trześniowie – II etap 25 000 tysięcy złotych

96. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny w Tyczynie. Konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele pw. św. Katarzyny w Tyczynie 20 000 tysięcy złotych

97. Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Bieszczadzkiej w Ustrzykach Dolnych. Prace remontowo – konserwatorskie pokrycia dachu z wymianą rynien, konserwacją krzyży kościoła pw. Matki Bożej Bieszczadzkiej w Ustrzykach Dolnych 10 000 tysięcy złotych

98. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Warzycach. Prace konserwatorskie prospektu organowego w kościele pw. św. Wawrzyńca w Warzycach 15 000 tysięcy złotych

99. Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Wietlinie. Remont kościoła pw. Narodzenia NMP w Wietlinie 85 000 tysięcy złotych

100. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Wietrznie. Konserwacja estetyczna ambony i ołtarza głównego z kościoła św. Michała Archanioła w Wietrznie 25 000 tysięcy złotych

101. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Trójcy w Woli Rafałowskiej. Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele pw. św. Trójcy w Woli Rafałowskiej 25 000 tysięcy złotych

102. Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Królowej Polski w Wólce Niedźwiedzkiej. Prace remontowo – konserwatorskie kościoła pw. MB Królowej Polski w Wólce Niedźwiedzkiej 35 000 tysięcy złotych

103. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Wysokiej Strzyżowskiej. Konserwacja polichromii ściennej w kościele pw. św. Józefa w Wysokiej Strzyżowskiej 40 000 tysięcy złotych

104. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zagorzycach. Konserwacja witraży w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zagorzycach 25 000 tysięcy złotych

105. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Załężu. Remont drewnianego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Załężu 25 000 tysięcy złotych

106. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Zręcinie. Konserwacja polichromii kościoła pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Zręcinie 25 000 tysięcy złotych

107 Stowarzyszenie Królik Wołoski w Iwoniczu Zdroju Konserwacja dekoracji malarskiej we wnętrzu cerkwi greckokatolickiej pw. Przeniesienia relikwii św. Mikołaja w Króliku Wołoskim 10 000 tysięcy złotych

108. Zofia Jarczak Jasło Prace remontowo-konserwatorskie kapliczki przydrożnej przy ul. Podzamcze 22 w Jaśle 15 000 tysięcy złotych

109. Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie. Remont elewacji zabytkowej kaplicy na cmentarzu parafialnym w Nowym Żmigrodzie 10 000 tysięcy złotych

110. Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu w Nowym Żmigrodzie Remont dawnego zajazdu w Nowym Żmigrodzie z przeznaczeniem na Ośrodek Dokumentacji i Historii Ziemi Żmigrodzkiej – Muzeum im. Leona Karcińskiego 15 000 tysięcy złotych

111. Małgorzata Smolińska Ustrzyki Dolne Konserwacja i restauracja kaplicy grobowej Lenartowiczów na cmentarzu komunalnym w Ustrzykach Dolnych 10 000 tysięcy złotych

112. Gmina Miejska Przemyśl Prace remontowo-konserwatorskie kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym przy ul. Słowackiego w Przemyślu 50 000 tysięcy złotych

113. Miasto i Gmina Zagórz Konserwacja korony murów i ścian wewnętrznych kościoła w Zespole Klasztornym Karmelitów Bosych w Zagórzu 20 000 tysięcy złotych.

27-06-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)