REKLAMA
REKLAMA

Pół roku MOSiRu z nowym sternikiem. Wzrosła sprzedaż i dochody. Spadły koszty utrzymania

W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sanoku w ostatnim okresie wprowadzono szeroki zakres działań, który objął swym zakresem zarówno zmiany w schemacie organizacyjnym, zakończone i wdrażane nowe inwestycje jak również działania wpływające na współpracę z klubami sportowymi i innymi organizacjami kultury fizycznej i sportu.

Tomasz Matuszewski - dyrektor MOSiR w Sanoku

Tomasz Matuszewski – dyrektor MOSiR w Sanoku

Plan naprawczy po przeprowadzonym audycie jest wdrażany od początku pełnionej funkcji przez dyrektora Tomasza Matuszewskiego, który w okresie ostatnich 6-ciu miesięcy urzędowania wprowadził szereg zmiany wpływających na rozwój MOSiR w Sanoku.

W okresie od sierpnia do grudnia 2015 zwiększyła się sprzedaż na wszystkich obiektach o 31%, natomiast dynamika dochodów wzrosła o 33% w stosunku do poprzedniego roku tego samego okresu. W MOSiRze uzyskano również oszczędności na usługach zewnętrznych obniżając wartość ich obciążenia dla Ośrodka o 17,4% oraz na wynagrodzeniach administracyjnych o 10,95%. Pozostały zakres planowanych oszczędności ma objąć swoim zakresem rok 2016 r., gdzie przygotowywana jest zmiana schematu organizacyjnego i szereg działań obniżających koszty utrzymania obiektów.

Na tak wysoki wzrost sprzedaży oraz dochodów miały wpływ wprowadzone na szeroką skalę działania reklamowe i marketingowe zmierzające do pełnego wykorzystania posiadanego majątku. Podpisano kilkanaście porozumień o współpracy z lokalnymi firmami handlowymi. Dzięki temu ostatnie 6 miesięcy umożliwiły w poprzednim roku zainicjowanie kilku imprez z zakresu sportu i rekreacji ruchowej zwiększających dochody ośrodka.

Środki na organizacje imprez kulturalnych, rekreacyjnych pozyskiwane są z różnych źródeł, które wcześniej nie zostały ujęte w realizowanym budżecie na rok 2015. Do końca marca 2016 prowadzone będą darmowe zajęcia związane z pozyskaniem dodatkowych środków finansowych z Ministerstwa Sportu i Turystyki, pn. „Nauka i doskonalenie umiejętności jazdy na łyżwach”. MOSiR przygotował kolejne wnioski, które już w pierwszym kwartale 2016 r. zostaną złożone w kilku instytucjach państwowych. Wpłyną one na polepszenie posiadanej infrastruktury sportowej, która powinna zachęcać do aktywnego wypoczynku i spędzania wolnego czasu przez jego mieszkańców Sanoka.

Arena Sanok to jeden z najkosztowniejszych obiektów ośrodka

Arena Sanok to jeden z najkosztowniejszych obiektów ośrodka

Struktura organizacyjna w drugiej połowie 2015 roku objęła swym zakresem wprowadzenie wielu zmian, które obecnie pozytywnie wpływają na działania ośrodka. Zastosowano zmiany w zakresie dokumentowania świadczeń i usług realizowanych w obiektach będących w kwestii MOSiR w Sanoku. Wprowadzono również odpowiednią kalkulację i ceny obowiązujące na rynku dla wszystkich obiektów oraz pomieszczeń znajdujących się na jego obszarze. Stworzono nowy regulamin pracy jednostki, który został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe i wprowadzony w jednostce. Oferty korzystania z pomieszczeń wraz cennikiem umieszczone są na nowo powstałej stronie internetowej, wraz z konkursami i ofertami dla naszych mieszkańców.

Nowe logo MOSiR to również nowy start Ośrodka w rok 2016. W harmonogramie roku 2016 znajdziemy już za niedługo szereg imprez mających na celu wdrożenie działań z zakresu rekreacyjnego, imprez kulturalnych, działalności wychowawczej itp., odbywających się na wszystkich obiektach ośrodka. Ciągle prowadzona analiza kosztów ponoszonych i usług zleconych, wpływa pozytywnie na generowane dochody w budżecie jednostki. MOSiR na obecną chwilę posiada odpowiednio przygotowany plan finansowy oraz plan rzeczowy doprecyzowany o zadania inwestycyjnych na rok 2016.

KOLOR

Nowe logo ośrodka

12 stycznia na odbywającej się Sesji Rady Miasta,  został zatwierdzony przez Radę Miasta, nowo przygotowany Statutu jednostki, którego wprowadzenie według dyrektora i pracowników, umożliwi ośrodkowi możliwość wygenerowanie dodatkowych dochodów wpływających do Urzędu Miasta.

MOSiR coraz widoczniej stwarza wspólną płaszczyznę dla wszystkich środowisk sportowych działających na terenie miasta, których celem jest upowszechnianie, rozwój i zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej, co w dużej mierze się udaje. Odpowiednio zagospodarowana infrastruktura sportowa na obiektach coraz częściej zachęca do aktywnego wypoczynku i spędzania wolnego czasu przez naszych mieszkańców.

materiały nadesłane

16-01-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)