REKLAMA
REKLAMA

Pół roku MOSiRu z nowym sternikiem. Wzrosła sprzedaż i dochody. Spadły koszty utrzymania

W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sanoku w ostatnim okresie wprowadzono szeroki zakres działań, który objął swym zakresem zarówno zmiany w schemacie organizacyjnym, zakończone i wdrażane nowe inwestycje jak również działania wpływające na współpracę z klubami sportowymi i innymi organizacjami kultury fizycznej i sportu.

Tomasz Matuszewski - dyrektor MOSiR w Sanoku

Tomasz Matuszewski – dyrektor MOSiR w Sanoku

Plan naprawczy po przeprowadzonym audycie jest wdrażany od początku pełnionej funkcji przez dyrektora Tomasza Matuszewskiego, który w okresie ostatnich 6-ciu miesięcy urzędowania wprowadził szereg zmiany wpływających na rozwój MOSiR w Sanoku.

W okresie od sierpnia do grudnia 2015 zwiększyła się sprzedaż na wszystkich obiektach o 31%, natomiast dynamika dochodów wzrosła o 33% w stosunku do poprzedniego roku tego samego okresu. W MOSiRze uzyskano również oszczędności na usługach zewnętrznych obniżając wartość ich obciążenia dla Ośrodka o 17,4% oraz na wynagrodzeniach administracyjnych o 10,95%. Pozostały zakres planowanych oszczędności ma objąć swoim zakresem rok 2016 r., gdzie przygotowywana jest zmiana schematu organizacyjnego i szereg działań obniżających koszty utrzymania obiektów.

Na tak wysoki wzrost sprzedaży oraz dochodów miały wpływ wprowadzone na szeroką skalę działania reklamowe i marketingowe zmierzające do pełnego wykorzystania posiadanego majątku. Podpisano kilkanaście porozumień o współpracy z lokalnymi firmami handlowymi. Dzięki temu ostatnie 6 miesięcy umożliwiły w poprzednim roku zainicjowanie kilku imprez z zakresu sportu i rekreacji ruchowej zwiększających dochody ośrodka.

Środki na organizacje imprez kulturalnych, rekreacyjnych pozyskiwane są z różnych źródeł, które wcześniej nie zostały ujęte w realizowanym budżecie na rok 2015. Do końca marca 2016 prowadzone będą darmowe zajęcia związane z pozyskaniem dodatkowych środków finansowych z Ministerstwa Sportu i Turystyki, pn. „Nauka i doskonalenie umiejętności jazdy na łyżwach”. MOSiR przygotował kolejne wnioski, które już w pierwszym kwartale 2016 r. zostaną złożone w kilku instytucjach państwowych. Wpłyną one na polepszenie posiadanej infrastruktury sportowej, która powinna zachęcać do aktywnego wypoczynku i spędzania wolnego czasu przez jego mieszkańców Sanoka.

Arena Sanok to jeden z najkosztowniejszych obiektów ośrodka

Arena Sanok to jeden z najkosztowniejszych obiektów ośrodka

Struktura organizacyjna w drugiej połowie 2015 roku objęła swym zakresem wprowadzenie wielu zmian, które obecnie pozytywnie wpływają na działania ośrodka. Zastosowano zmiany w zakresie dokumentowania świadczeń i usług realizowanych w obiektach będących w kwestii MOSiR w Sanoku. Wprowadzono również odpowiednią kalkulację i ceny obowiązujące na rynku dla wszystkich obiektów oraz pomieszczeń znajdujących się na jego obszarze. Stworzono nowy regulamin pracy jednostki, który został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe i wprowadzony w jednostce. Oferty korzystania z pomieszczeń wraz cennikiem umieszczone są na nowo powstałej stronie internetowej, wraz z konkursami i ofertami dla naszych mieszkańców.

Nowe logo MOSiR to również nowy start Ośrodka w rok 2016. W harmonogramie roku 2016 znajdziemy już za niedługo szereg imprez mających na celu wdrożenie działań z zakresu rekreacyjnego, imprez kulturalnych, działalności wychowawczej itp., odbywających się na wszystkich obiektach ośrodka. Ciągle prowadzona analiza kosztów ponoszonych i usług zleconych, wpływa pozytywnie na generowane dochody w budżecie jednostki. MOSiR na obecną chwilę posiada odpowiednio przygotowany plan finansowy oraz plan rzeczowy doprecyzowany o zadania inwestycyjnych na rok 2016.

KOLOR

Nowe logo ośrodka

12 stycznia na odbywającej się Sesji Rady Miasta,  został zatwierdzony przez Radę Miasta, nowo przygotowany Statutu jednostki, którego wprowadzenie według dyrektora i pracowników, umożliwi ośrodkowi możliwość wygenerowanie dodatkowych dochodów wpływających do Urzędu Miasta.

MOSiR coraz widoczniej stwarza wspólną płaszczyznę dla wszystkich środowisk sportowych działających na terenie miasta, których celem jest upowszechnianie, rozwój i zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej, co w dużej mierze się udaje. Odpowiednio zagospodarowana infrastruktura sportowa na obiektach coraz częściej zachęca do aktywnego wypoczynku i spędzania wolnego czasu przez naszych mieszkańców.

materiały nadesłane

16-01-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)