REKLAMA
REKLAMA

Prace na MOSiRze. Duże inwestycje i małe remonty (ZDJĘCIA)

SANOK / PODKARPACIE. Trwają kolejne prace polepszające infrastrukturę na Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sanoku. Od sierpnia 2015r. wykonano szereg prac porządkowych wykazanych w audycie, które mogły wpływać na ponoszone koszty przez Ośrodek

np. duża cześć reklam z różnych obiektów została usunięta, banery reklamowe na ogrodzeniach oraz trybunach, za które ośrodek nie uzyskiwał należności.

W tym tez okresie Gmina Miasta Sanoka realizowała projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sanoku” dofinansowany z funduszy pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG 2009 – 2014, który objął swoim zakresem, także obiekt Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tj. budynek „Domu Sportowca”. Celem zadania była poprawa efektywności energetycznej budynków objętych projektem oraz wzrost produkcji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych. Obliczony efekt energetyczny dla MOSiR  wyniesie 34% oszczędności energii na obiekcie ,,Domu Sportowca”,  tj. około 254 tyś kWh w ciągu rok.

Termomodernizacja budynku Domu Sportowca w MOSiR w Sanoku

Termomodernizacja budynku Domu Sportowca w MOSiR w Sanoku

Pracownicy ośrodka wykonali szereg prace związany z przygotowaniem obiektów do bezpiecznej użyteczności przed rozpoczęciem roku szkolnego oraz sezonu łyżwiarskiego i piłkarskiego. Największy wkład działań widoczny jest obecnie na stadionie sportowym „Wierchy”, który został częściowo odnowiony z zewnątrz, a kolejne działania przygotowywane są w kolejnym roku. Na obiekcie przygotowano szatnie dla osób korzystających z siłowni, wymieniając w niej również okna. Przeprowadzono szereg prac związanych z uzyskaniem jak najlepszego wizerunku stadionu, przy jak największym wkładzie własnym pracowników MOSiR. Odnowiono trybuny oraz pomieszczenia gospodarcze wykonując prace związane ze skuciem tynków, nałożenie nowych, szpachlowaniem, gruntowaniem oraz malowaniem. Przycięto także dużą cześć drzew, które mogły zagrażać osobom korzystających z obiektu. W grudniu zakończyły się prace przy renowacji płyty boiska i montażu zraszaczy, które będą wykorzystywane w przyszłym sezonie do nawadniania murawy boiska. Wywieziono około 15 ton zbędnej ziemi znajdującej się w polach bramkowych boiska, położono również ponad 200 m2 trawy w miejscach poddanych renowacji.

mosir2

Obecnie trwa wycinka drzew, które zostały wyznaczone do usunięcia poprzez planowane działania montażu bieżnie lekkoatletycznej oraz których umiejscowienie oraz wielkość wpływa na bezpieczeństwo osób korzystających z obiektu.  Zgodnie z procedurami towarzyszącymi wycince, planowane jest również nasadzenie odpowiedniej ilości drzew na tym obiekcie winnej lokalizacji. W październiku  2015r. dyrektor przeprowadził rozmowy z przedstawicielami MSiT w Warszawie dotyczące pozyskania dofinansowania na budowę bieżni lekkoatletycznej na stadionie Wierchy.  Ministerstwo  chce przeznaczyć na nasz obiekt max. kwotę w wysokości 1,3 mln złotych z jednego zrealizowanych programów. Dofinansowanie  zadania  inwestycyjnego  realizowane będzie w  ramach  programu  rozwoju regionalnej  infrastruktury  sportowej. Stanowić będzie  50% wydatków kwalifikowanych  zadania, nie więcej jednak, niż kwota maksymalna wskazana dla poniższych wariantów, dlatego też MOSiR pozostałą kwotę chce uzyskać poprzez prowadzone działania marketingowe i sprzedaży usług na danych obiektach, wsparcie sponsorów i Urzędu Miasta.

Wyczyszczono i pomalowano trybuny otwarte od strony ul. Staszica oraz Żwirki i Wigury, również usunięto szereg zbędnych elementów znajdujących się na tym obiekcie od lat nieremontowanym. W kwietniu 2016r. planowany jest montaż nowej trybuny od ulicy Staszica.

Prace podczas renowacji płyty boiska na stadionie Wierchy

Prace podczas renowacji płyty boiska na stadionie Wierchy

Montaż zraszaczy na stadionie Wierchy

Montaż zraszaczy na stadionie Wierchy

Na stadionie przeprowadzono audyt energetyczny budynku administracyjno-socjalnego, na podstawie którego przygotowywany jest obecnie projekt głębokiej modernizacji energetycznej głównej trybuny i budynków przyległych. Powyższe dokumenty stanowić będą załączniki do wniosku o dofinansowanie w/w robót z programu RPO WP 2014-2020, który MOSiR składa do 15 marca 2016r.
Porównując plan obecny z założeniami na następny rok zauważalny jest szereg działań aktywizujących obiekty znajdujących się na terenie Ośrodka, w tym działań  inwestycyjnych, na które w dużej mierze, MOSiR stara się pozyskiwać fundusze zewnętrzne.
Na Arenie Sanok i pozostałych obiektach przygotowane zostały i odnowione pomieszczenia na siłownie, szatnie, pomieszczenia dla stowarzyszenia Kibiców Sanockiego Hokeja ułatwiające ich działanie i wiele innych prac polepszających infrastrukturę ośrodka.
Priorytetem dla Ośrodka i Urzędu Miasta jest budowa Basenu dlatego też, przygotowywany jest do zatwierdzenia projekt techniczny basenu, a prowadzone rozmowy z RZGW w Krakowie dotyczące decyzji i miejsca usadowienia basenu, wpływają na pełną kontrolę przy inwestycji. Dyrektor przygotował analizę ekonomiczną basenów zarówno otwartego jak i zamkniętego, które zostały przedstawione Radnym Miasta, a wraz z nimi przybliżone koszty inwestycyjne na budowę obiektów oraz  możliwość pozyskiwania środków na ich realizację. Głównym ambasadorem budowy obiektu dla Sanoka ma być nasza złota Olimpijka Otylia Jędrzejczak, która w kolejnym tygodniu stycznia planuje swoją wizytę na MOSiR w Sanoku. Objęcie przez Panią Otylię Jędrzejczak patronatu honorowego, stanie się dla nas wielkim wyróżnieniem i przyczyni się nie tylko do szerokiej promocji pływania jako sportu dla każdego, ale również pozwoli nam uzyskać większe wsparcie organizacyjne  i finansowe dla naszego obiektu. Przeprowadzone rozmowy Dyrekcji Ośrodka z naszą olimpijką, wpłynęły również pozytywnie na jej zaangażowanie przy organizacji planowanych przyszłych imprez jej fundacji na terenie naszego Ośrodka w 2016r.

MOSiR coraz widoczniej stwarza wspólną płaszczyznę dla wszystkich środowisk sportowych działających na terenie miasta, których celem jest upowszechnianie, rozwój i zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej, co w dużej mierze się udaje. Odpowiednio zagospodarowana infrastruktura sportowa na obiektach coraz częściej zachęca do aktywnego wypoczynku i spędzania wolnego czasu przez naszych mieszkańców.

materiały nadesłane

18-01-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)