REKLAMA
REKLAMA

Program pit online pomoże w terminowym rozliczeniu rocznym

Roczne rozliczenie podatkowe należy wykonać w określonych ustawowo terminach. Spóźnienie z pitem może dużo kosztować i odbiera przywileje. Przez program pit online łatwiej rozliczyć się w terminie.

Program pit online dostępny jest przez całą dobę we wszystkie dni nie wyłączając świąt. Jest to bardzo wygodne dla podatników, którzy nie chcą zbyt dużo czasu poświęcić na rozliczenie, ale też nie chcą powierzać tej czynności pełnomocnikom, kancelariom podatkowy czy płatnikom. Mogą zająć się rozliczeniem w dowolnym czasie, pamiętając jednak o zachowaniu terminu złożenia deklaracji.

Program pit online może być wykorzystany przez podatników, którzy rozliczają się do końca stycznia na formularzach PIT-28, PIT-16A i PIT-19A. Aby zachować ustawowy termin wystarczy, że rozliczenie przez program pit online wyślą przed północą 31 stycznia.

esanok.pl

Podatnicy rozliczający podatki na formularzach PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 mają więcej czasu na wysłanie deklaracji. Ustawa przewiduje termin 30 kwietnia albo pierwszy dzień pracy po tym terminie, jeśli ostatni dzień kwietnia jest wolny od pracy. W 2017 roku termin rozliczenia przypada na 2 maja. Przez program pit online mają możliwość rozliczenia rocznego do północy 2 maja.

Złożenie deklaracji o tak późnej godzinie nie jest możliwe w urzędzie skarbowym, chociaż urzędy wydłużają czas pracy w ostatnie dni terminu rozliczeń. Wysłanie przez pocztę przed północą jest realne tylko tam, gdzie poczta czynna jest całą dobę, a jest to raczej rzadkie. Tak więc jeśli nie złożyliśmy zeznania wcześniej, to jedynym wyjściem jest program pit online. Trzeba też pamiętać, że dowodem poprawnego przesłania rozliczenia rocznego przez internet jest urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO). Nie otrzymamy potwierdzenia, jeśli wyślemy deklarację z błędem. System e-Deklaracje poinformuje nas o statusie deklaracji przysyłając odpowiedni kod. Po otrzymaniu kodu “200” świadczącego o poprawnym wysłaniu zeznania, możemy pobrać poświadczenie UPO. Jest ono równorzędne z innymi pokwitowaniami i należy przechowywać je przez pięć lat licząc od końca roku, w którym składamy deklarację.

Terminowe rozliczenie pit jest bardzo istotne, gdyż składając pit po czasie nie możemy korzystać z takich przywilejów jak wspólne rozliczenie z małżonkiem lub jako osoba samotna z dzieckiem. W spóźnionym picie nie możemy wskazać organizacji pożytku publicznego, którą chcielibyśmy wesprzeć 1% naszego podatku.

Za spóźnienie przewidziane są też kary grzywny. Tylko ważne powody, które spowodowały opóźnienie mogą uchronić nas od kary. Musimy je przedstawić składając tzw. czynny żal.

Artykuł sponsorowany

24-11-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym: