REKLAMA
REKLAMA

PROGRAM RODZINA 500+ w gminie Zagórz

GMINA ZAGÓRZ / PODKARPACIE. W dniu 12.02.2016 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął Ustawę o pomocy państwa w  wychowywaniu dzieci. Ustawa oczekuje na zatwierdzenie przez Prezydenta RP. Ustawa  wprowadza w  życie priorytetowy program rządu „Rodzina 500 plus”

, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od  dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w  rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. Będzie to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Realizacja programu rozpocznie się od dnia 1 kwietnia 2016 r. (informacja na stronie: www.mpips.gov.pl).

W związku z powyższym, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu informuje, że od dnia 14 marca 2016 r. planuje rozpocząć wydawanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, w budynku MGOPS przy ul. Targowej 5 w Zagórzu.

Przyjmowanie w/w wniosków rozpocznie się od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagórzu, tel.: (13) 46 23 373, (13) 46 23 374.

500

UMiG w Zagórzu

18-02-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym: