REKLAMA
REKLAMA

Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego pozaklasowego z kumulacją wad WDp (pozaklasowe o obniżonej jakości). 

l

Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego pozaklasowego pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Zagórz położonego w sołectwie/osiedlu:
Łukowe

BUK (WDp) – w ilości 27,20 m3

Cena wywoławcza wynosi:

ŁUKOWE BUK (WDp): 160 zł/m3 netto

W przetargu mogą brać udział przedsiębiorcy.
Oferty można składać do 20.07.2016 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 20 lipca 2016 r. o godz. 1015.
Więcej informacji na stronie:

http://umig-zagorz.ires.pl/25185,25187,26037/26037/art18705.html

http://zagorz.pl/gospodarka-lena

15-07-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym: