REKLAMA
REKLAMA

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Tarnawie Dolnej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zagórz

ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zagórz. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w miejscowości Tarnawa Dolna

oznaczona numerami działek 46/1, 46/2 o łącznej powierzchni 0,2460 ha, objęta księgą wieczystą KS1S/00042785/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Sanoku.

– Cena wywoławcza: 58 500,00 zł.
– Wysokość wadium: 6 000,00 zł.

Nieruchomość usytuowana jest w spokojnej, malowniczej, pełnej zieleni okolicy, oddalona ok. 4 km od głównej trasy w Bieszczady (DK 84). Najbliższe otoczenie stanowią grunty zabudowane budynkami jednorodzinnymi  oraz grunty niezabudowane. Idealna pod budowę domu jednorodzinnego.Wymarzone miejsce dla osób, które chcą odpocząć od miejskiego zgiełku.

Teren na którym położona jest nieruchomość nie objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zagórz zatwierdzonym Uchwałą Nr IV/27/99 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 22 stycznia 1999 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem I- strefa osadnictwa.

UWAGI:

-PRZETARG odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu ul. 3-go Maja 2, pok. nr 36 w dniu 7 kwietnia 2016 r. o godzinie 10.00.
-WADIUM należy wpłacić w terminie do dnia 1 kwietnia 2016 r. na konto bankowe Urzędu Miasta i Gminy Zagórz nr 47 1240 2340 1111 0010 4389 6489  (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu).

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, oraz na stronach internetowych urzędu: www.zagorz.pl w zakładce „Przetargi Gminne”.

3

4

źródło: materiały nadesłane

16-03-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook