REKLAMA
REKLAMA

Rodzice również włączają się w walkę o oddziały w sanockich ogólniakach (LIST)

SANOK / PODKARPACIE. Temat likwidacji dwóch oddziałów w sanockich ogólniakach wciąż wzbudza wiele emocji. W walkę o utrzymanie dotychczasowej ilości pierwszych klas włączają się rodzice, którzy wystosowali list do zarządu powiatu sanockiego.

Sanok, 05.04.2016r.

Starostwo Powiatowe
w Sanoku

Jako rodzice uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, mieszkańcy Sanoka i okolic zwracamy się do władz powiatu sanockiego z apelem o zaprzestanie działań zmierzających do ograniczania miejsc w szkołach ogólnokształcących w mieście.

Jeszcze parę lat temu na terenie Sanoka znajdowało się pięć liceów ogólnokształcących. Liczba ta przez lata sukcesywnie ulegała zmniejszeniu. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje powszechny i równy  dostęp do nauki, a art. 26 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka stwierdza: „rodzice mają prawo pierwszeństwa w wyborze nauczania, które ma być dane ich dzieciom”. Natomiast art. 28 Konwencji o Prawach Dziecka mówi m.in.: „Państwa-Strony uznają prawo dziecka do nauki i w celu stopniowego realizowania tego prawa na zasadzie równych szans, w szczególności  …  będą popierać rozwój różnorodnych form szkolnictwa średniego, zarówno ogólnokształcącego, jak i zawodowego, uczynią je dostępnymi dla każdego dziecka oraz podejmą odpowiednie kroki, takie jak wprowadzenie bezpłatnego nauczania oraz udzielanie w razie potrzeby pomocy finansowej”.

Równocześnie zaznaczamy, iż licea ogólnokształcące są najchętniej wybierane przez absolwentów gimnazjów, a liczba kandydatów znacznie przewyższa liczbę miejsc. Likwidacja jakiejkolwiek klasy ogranicza młodzieży z wysokimi wynikami możliwość wyboru miejsca oraz kierunku kształcenia i zmusza do szukania innych rozwiązań, np. w szkołach poza Sanokiem, co jest obciążeniem dla uczniów i ich rodziców.

Biorąc powyższe pod uwagę wnioskujemy o pozostawienie liczby oddziałów na takim samym poziomie.

Z poważaniem
Rodzice

źródło: materiały nadesłane

01

08-04-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)