REKLAMA
REKLAMA

Sąd oddalił skargi na decyzje środowiskowe dla S19 i obwodnicy Sanoka

Wojewódzki Sąd Administracyjny po rozpoznaniu skarg na decyzje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku od granicy woj. lubelskiego i podkarpackiego do Sokołowa Małopolskiego i obwodnicy Sanoka, oddalił je.

Oznacza to zakończenie kolejnego, trwającego już 2 lata etapu mającego na celu uzyskanie prawomocnych decyzji środowiskowych dla obu inwestycji. Wyroki WSA pokazują, że decyzje są zgodne z przepisami prawa a zastosowane rozwiązania najkorzystniejsze z punktu widzenia ochrony szeroko rozumianego środowiska.

OBWODNICA SANOKA

W październiku 2013r. rzeszowski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad złożył wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka”. 10 lipca 2014 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji. W związku z wniesieniem odwołania od decyzji dot. zmiany przebiegu drogi dojazdowej, sprawa została przekazana do rozpatrzenia przez organ odwoławczy, Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie. W toku postępowania GDOŚ wydał decyzję utrzymującą w mocy decyzję środowiskową wydaną przez RDOŚ w Rzeszowie. Tym samym decyzja środowiskowa stała się ostateczna, co pozwoliło przystąpić do kolejnych etapów przygotowania inwestycji. Na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) dwóch mieszkańców złożyło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA). Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 29.02.2016r. oddalił w całości skargę złożoną na decyzję GDOŚ utrzymującą w mocy decyzję środowiskową.

9 lutego 2016r. podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Sanoka w ciągu DK28. Wykonawcą prac jest Konsorcjum spółek: Max Bögl Polska Sp. z o. o. i Max Bögl Stiftung &Co. KG. Wartość umowy to prawie 140 mln zł brutto. Konsorcjum zadeklarowało ukończenie prac w ciągu 33 miesięcy od podpisania umowy (z wyłączeniem okresów zimowych w czasie realizacji robót) i udzieliło 10-letniej gwarancji jakości. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2019 r.

obwodnica

GDDKiA
foto: archiwum UMWP

29-03-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)