REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Miasto musi zwrócić 270 tys. zł za rewitalizację Placu św. Michała!

SANOK / PODKARPACIE. Podczas sesji budżetowej Rady Miasta Sanoka, do urzędu wpłynęło pismo z UMWP w Rzeszowie, w którym czytamy o nieprawidłowościach związanych z realizacją projektu rewitalizacji Placu św. Michała. W efekcie magistrat będzie musiał zwrócić 272 tys. zł! – Właśnie tak były przygotowywane inwestycje w poprzednim rozdaniu – komentował na gorąco burmistrz Tadeusz Pióro.

31 grudnia 2015 roku do Urzędu Miasta w Sanoku wpłynęło pismo o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, prowadzonego w formie ex-post dokumentów i procedur udzielenia zamówienia publicznego związanego z wydatkami objętymi projektem pn. „Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego. Etap VII. Rewitalizacja placu św. Michała wraz z przyległymi ulicami”.

Jak się okazuje dopatrzono się nieprawidłowości przy realizacji zadania. Naliczono zatem korektę finansową w odniesieniu do wskazanych poniżej kwot, w następujący sposób:

– kwota wydatków kwalifikowanych objęta korektą – 6 412 864,52 zł,
– wskaźnik procentowy korekty – 5%,
– kwota korekty w wydatkach kwalifikowanych – 320 643,23 zł,
– % dofinansowania ze środków EFRR – 85%,
kwota korekty ze środków EFRR – 272 546,74 zł.

Warto zaznaczyć, że istniała możliwość, aby na Sanok nałożyć „karę” w wysokości nawet 25% wydatków kwalifikowanych, ale skorzystano z dostępnej opcji obniżenia wysokości korekty do 5%.

Kwota wydatków kwalifikowanych objęta korektą obejmuje następujące kategorie wydatków kwalifikowanych: prace archeologiczne, roboty drogowe, sieć wodociągowa i kanalizacja deszczowa Placu św. Michała, oświetlenie ulic i placu, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa i nawierzchnia ul. Sobieskiego, monitoring, mała architektura, tereny zielone.

W rekomendacjach, w celu usprawnienia podejmowanych w przyszłości przez urząd działań, zwrócono uwagę na dochowanie należytej staranności w trakcie sporządzania dokumentacji postępowania.

Właśnie tak były przygotowywane inwestycje w poprzednim rozdaniu. Nie ma żadnej dyskusji. Naliczono 5% korekty kosztów, przy czym równie dobrze mogło to być 25% – grzmiał podczas sesji, krótko po otrzymaniu niemiłej wiadomości Tadeusz Pióro, burmistrz Sanoka.

Należy również pamiętać o tym, że zgłaszanie uwag do wyniku weryfikacji ex-post nie mających dostatecznego uzasadnienia merytoryczno-prawnego lub ograniczających się wyłącznie do próśb o odstąpienie od wymierzania korekty finansowej jest niewłaściwe oraz wydłuża procedurę – czytamy również w piśmie. Oznacza to, że procedura odwoławcza nie daje dużych nadziei na powodzenia, a dodatkowo, jeśli sanocki magistrat nie chce narazić się na spłacanie odsetek, musi zabezpieczyć tę kwotę jak najszybciej.

Przypomnijmy, projekt „Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego. Etap VII. Rewitalizacja placu św. Michała wraz z przyległymi ulicami” obejmował rewitalizację usytuowanego w centrum miasta placu św. Michała oraz ulic przyległych, tj. Piłsudskiego, Grzegorza, Wałowej, Sobieskiego oraz części Kazimierza Wielkiego. Przebudowana została tutaj infrastruktura techniczna, kanalizacja sanitarna, deszczowa, sieć wodociągowa i elektryczna wraz z oświetleniem ulicznym. Całości dopełnił montaż elementów małej architektury i nasadzenie zieleni niskiej oraz wysokiej. Przebudowane oraz wybudowane zostały także drogi i zjazdy drogowe. Teren został poddany badaniom archeologicznym wraz z inwentaryzacją odkrytych obiektów. Wszystko zostało objęte monitoringiem. Prace rozpoczęły się w marcu 2012 roku, a zakończyły w lipcu 2013 roku.

Wkrótce opublikujemy materiał filmowy z wystąpieniem burmistrza Tadeusza Pióro w tej sprawie.

1Kończące się prace na Placu św. Michała. Archiwum Esanok.pl

3Plac św. Michała po rewitalizacji. Archiwum Esanok.pl

źródło: Red., Urząd Miasta w Sanoku

26-01-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)