REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Projekt przyszłorocznego budżetu gotowy. Sanok ma być placem budowy

SANOK / PODKARPACIE. Rekordowy po stronie dochodów, bo opiewający na blisko 150 mln złotych. Znacząca część tej puli ma zostać przeznaczona na inwestycje (około 17%). Burmistrz nie ma wątpliwości, że jest on prorozwojowy, a Sanok w przyszłym roku będzie wielkim placem budowy. Mowa o budżecie miasta na 2017 rok.

Przewidziane dochody budżetowe w 2017 roku są na poziomie 148,5 mln zł. Jest to absolutny rekord w historii budżetu Sanoka. Trzeba jednak podkreślić,że jest to wynikiem dotacji celowej z budżetu państwa, w wysokości ponad 17 mln zł, z przeznaczeniem na realizowany program „Rodzina 500+”.

Witold_Swiech_005_Rynek_Sanok

Tak kształtowały się budżety miasta w poprzednich latach (pierwsze wersje projektów).

2012
– dochody: 106 mln zł,
– wydatki: 109 mln zł.
2013
– dochody: 111 mln zł,
– wydatki: 110 mln zł.
2014
– dochody: 110 mln zł,
– wydatki: 110 mln zł.
2015
– dochody: 123 mln zł,
– wydatki: 119 mln zł.
2016
– dochody: 120 mln zł,
– wydatki: 115 mln zł.
2017
– dochody: 148,5 mln zł,
– wydatki: 147,5 mln zł.

Plan finansowy miasta na 2016 rok zakłada uzyskanie dochodu w kwocie blisko 148,5 mln zł. Wydatki pochłoną z kolei 147,5 mln zł. Nadwyżka wynosi zatem blisko 1 mln zł i w całości zostanie przeznaczona na spłatę kredytów przypadających na przyszły rok. Zadłużenie miasta na koniec 2017 roku wyniesie 31,7 mln zł, czyli 31% planowanych dochodów. Wysokość wszystkich rat kredytów na rok 2017 to około 5,5 mln zł.

Ważny w całym budżecie jest wskaźnik udziału inwestycji w wydatkach ogółem, który ma wynieść 17 %. Jest to najwyższy wynik na przestrzeni ostatnich 6 lat.

– Można śmiało stwierdzić, że proponowany budżet jest prorozwopjowy. Skoro 17 % z całości przeznaczamy na inwestycję, to jest to na prawdę sporo. W roku 2017 Sanok będzie placem budowy – komentuje Tadeusz Pióro, burmistrz Sanoka.

– Pamiętajmy, że rozmawiamy o projekcie. Jednak wysoki wskaźnik inwestycyjny to na pewno optymistyczny prognostyk co do jego ostatecznego kształtu – wtóruje Zbigniew Daszyk, przewodniczący Rady Miasta Sanoka.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych, które rozpoczną się w przyszłym roku należą:
– budowa łącznika z obwodnicy do Ronda Beksińskiego,
– budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu przy MOSiR Sanok,
– modernizacja stadionu oraz budynku przy ulicy Żwirki i Wigury (stadion Wierchy).

Za przychody w głównej mierze odpowiedzialne będą następujące działy:
– dotacje celowe z budżetu państwa 33,6 mln zł (22,6% z całości)
– udział z podatków Skarbu Państwa 32,6 mln zł (22,1%)
– z podatków i opłat 30,8 mln zł (20,7%)
– subwencja oświatowa 27,7 mln zł (18,7%)
– dochody z majątku gminy: 8 mln zł (5,3%)

W puli wydatków, najwięcej środków będą wymagały następujące zadania:
– oświata i wychowanie: 43,3 mln zł (29% z całości)
– pomoc społeczna (w tym „Rodzina 500+”): 39,5 mln zł (27%)
– kultura fizyczna: 15, 7 mln zł (10,7%)
– gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 12,3 mln zł (8,4%)
– transport i łączność: 11,3 mln zł (7,7%)
– administracja publiczna: 9,6 mln zł (6,5%)

23-11-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)