REKLAMA
REKLAMA

TG SOKÓŁ SANOK: Ogłaszamy 3 konkursy dla dzieci i młodzieży szkół naszego powiatu

SANOK / PODKARPACIE. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Sanok ogłasza 3 konkursy dla dzieci i młodzieży ze szkół z powiatu sanockiego. Będą to konkursy: rysunkowy, fotograficzny i teoretyczny. Przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych konkurencji.

Konkurs 18

Konkurs rysunkowy pod hasłem: „Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski”

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU RYSUNKOWEGO (18) pod hasłem: „Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski”.

1. Organizator: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku.
2. Cele konkursu: Przypomnienie początków historii Polski, oraz wpływu chrześcijaństwa na kształtowanie naszej tożsamości i tradycji.
3. Warunki uczestnictwa

Konkurs skierowany jest do uczniów w trzech grupach wiekowych:

uczęszczający do szkoły podstawowej,
uczęszczający do gimnazjum,
uczęszczający do szkoły ponadgimnazjalnej.

4. Wymagania dotyczące prac

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1. pracę. Praca (np. rysunek lub inna) powinna posiadać temat. Praca powinna być wykonana w dowolnej technice, na dowolnym materiale o formacie A3. Do pracy należy dołączyć wypełnioną Kartę zgłoszenia.

5. Termin i miejsce dostarczenia prac: do czwartku, 3 marca 2016 r., na adres: TG „Sokół”, ul. Mickiewicza 13 Ip, 38-500 Sanok (listownie lub osobiście, we czwartek o 1700).
6. Nagrody za 3 najlepsze zdjęcia w każdej grupie:

Gr. I: 3 dyplomy + 150, 100, 50 zł.

Gr. II: 3 dyplomy + 150, 100, 50 zł.

Gr. III: 3 dyplomy + 150, 100, 50 zł.

7. Ocena prac

Zgłoszone prace oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora, która weźmie pod uwagę następujące kryteria:

– dobór tematu,
– ogólne wrażenie artystyczne,
– trudność i staranność wykonania.

8. Termin i wyniki konkursu: Wyniki konkursu zostaną ogłoszone we czwartek, 17 marca 2016 r. o godz. 1600 w lokalu „Sokoła”.
9. Uwagi dodatkowe:

– organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych, wizerunku wykonawców, opiekunów, ich imienia i nazwiska w radiu, telewizji, internecie i prasie,
– uczniowie zgłaszający się po nagrody konkursowe powinni posiadać ważne legitymacje szkolne, a dorośli dowody osobiste.

Karta zgłoszenia do udziału w powiatowym konkursie pod hasłem: „Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski”.

* wszystkie dane prosimy wypełnić pismem drukowanym

1. Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………………………………………

2. Data urodzenia: ………………………………………………………………………….

3. Adres ……………………………………………………………………………..………

4. Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………..…

5. Szkoła …………………………………………………………………………………….

6. Imię i nazwisko opiekuna, tel.: …………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora oraz na publiczne ich umieszczenie w mediach, celem poinformowania zainteresowanych o wynikach konkursu.

………………………………………..

Podpis uczestnika                                               Podpis rodzica/opiekuna prawnego

lub pełnoletniego uczestnika konkursu

Miejscowość, data……………………………….Konkurs 19

Konkurs fotograficzny  – „Sanok jest piękny”

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO (19) pod hasłem: „Sanok jest piękny”.

1. Organizator: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku.
2. Cele konkursu: Poznawanie pięknego Sanoka. Mobilizacja do dokumentowania swoich odkryć.
3. Warunki uczestnictwa

Konkurs skierowany jest do uczniów w trzech grupach wiekowych:

– uczęszczający do szkoły podstawowej,
– uczęszczający do gimnazjum,
– uczęszczający do szkoły ponadgimnazjalnej.

4. Wymagania dotyczące zdjęć: Każdy uczestnik konkursu może zgłosić najwyżej 3 zdjęcia. Należy podać temat każdego zdjęcia. Zdjęcie w wersji jpg (~1 KB), lub papierowej A4. Do prac należy dołączyć wypełnioną Kartę zgłoszenia.

5. Termin i miejsce dostarczenia zdjęć: do czwartku, 11 lutego 2015 r., na adres: sokol@sokolsanok.pl, lub listownie na adres: TG „Sokół”, ul. Mickiewicza 13 Ip, 38-500 Sanok.
6. Nagrody za 3 najlepsze zdjęcia w każdej grupie:

Gr. I: 3 dyplomy + 150, 100, 50 zł.

Gr. II: 3 dyplomy + 150, 100, 50 zł.

Gr. III: 3 dyplomy + 150, 100, 50 zł.

7. Ocena prac: Zdjęcia oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora, która weźmie pod uwagę następujące kryteria:

– dobór tematu,
– ogólne wrażenie artystyczne.

8. Termin i wyniki konkursu: Wyniki konkursu zostaną ogłoszone we czwartek, 25 lutego 2015 r. o godz. 1600 w lokalu „Sokoła”.
9. Uwagi dodatkowe: organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć konkursowych, wizerunku wykonawców, opiekunów, ich imienia i nazwiska w radiu, telewizji, internecie i prasie,
uczniowie zgłaszający się po nagrody konkursowe powinni posiadać ważne legitymacje szkolne, a dorośli dowody osobiste.

Karta zgłoszenia do udziału w powiatowym konkursie pod hasłem: „Sanok jest piękny”.

* wszystkie dane prosimy wypełnić pismem drukowanym

1. Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………………………………………

2. Data urodzenia: ………………………………………………………………………….

3. Adres ……………………………………………………………………………..………

4. Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………..…

5. Szkoła …………………………………………………………………………………….

6. Imię i nazwisko opiekuna, tel.: …………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora oraz na publiczne ich umieszczenie w mediach, celem poinformowania zainteresowanych o wynikach konkursu.

……………………………………………                 ………………………………………..

Podpis uczestnika                                               Podpis rodzica/opiekuna prawnego

lub pełnoletniego uczestnika konkursu

Miejscowość, data……………………………….Konkurs 20

Konkurs teoretyczny (zestaw pytań) – „Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski”

Regulamin Powiatowego Konkursu Historycznego (20) pod hasłem: „Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski”.

1. Organizator:  Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku.
2. Cele konkursu:

– poszukiwanie początków naszej tożsamości,
– uświadomienie ogromu trudności pokonywanych przez Polaków w 1050. letnim okresie,
– kształtowanie postaw patriotycznych.

3. Warunki uczestnictwa:

– konkurs skierowany jest do młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
– konkurs oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym,
– każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 osoby (zalecane jest przeprowadzenie eliminacji szkolnych),
– tematyka konkursu dotyczy 1050. letniej historii Polski,
– formą sprawdzenia wiedzy będzie test zawierający zadania zamknięte oraz otwarte,
– na rozwiązanie zadań przeznaczamy 45 minut,
– oddzielnie zostanie przeprowadzona klasyfikacja w kategorii gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

4. Zgłoszenia: Udział w konkursie należy zgłosić do środy, 20.04.2016 r. na adres: sokol@sokolsanok.pl lub tel. 503 319 517.
5. Termin: Konkurs odbędzie się w piątek, 22.04.2016 r. o godz. 1200 w „Sali konferencyjnej” (blok A) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, ul. Mickiewicza 21.

Uprzejmie prosimy uczestników o przybycie do godz. 1145.

6. Nagrody:

Gr. I: 3 dyplomy + 200, 150, 100 zł.

Gr. II: 3 dyplomy + 200, 150, 100 zł.

7. Ocena prac: Prace oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora.
8. Wyniki konkursu: O terminie podsumowania konkursu i ogłoszenia wyników wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni.
9. Źródła wiedzy: Grzegorz Kucharczyk – Wielka Historia Polski – 2015 r. i inne powszechnie dostępne.
10. Uwagi dodatkowe:

organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych, wizerunku wykonawców, opiekunów, ich imienia i nazwiska w radiu, telewizji, internecie i prasie,
uczniowie zgłaszający się po nagrody konkursowe powinni posiadać ważne legitymacje szkolne, a dorośli dowody osobiste.

Karta zgłoszenia do udziału w Powiatowym Konkursie Historycznym pod hasłem: „Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski”.

* wszystkie dane prosimy wypełnić pismem drukowanym

1.Imiona i nazwiska uczestników:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Nazwa i adres szkoły: ……………………………………………………………………….………..

…..………………………………………………………………………………………….……………………

4. Numer telefonu szkoły: ……………………………………………………………………….….

5. Imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu: ………………………………………………..…

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora oraz na publiczne (w tym w mediach) wykorzystanie imienia i nazwiska Uczestnika oraz Opiekuna dla potrzeb Konkursu.

……………………………………………

Podpis nauczyciela

……………………………….., dn. ………………………………..

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSACH!

W imieniu Zarządu TG „Sokół” w Sanoku

Bronisław Kielar

indeks

źródło: materiały nadesłane

11-01-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)