REKLAMA
REKLAMA

RETRANSMISJA: O poprawie jakości kształcenia zawodowego podczas sesji w powiecie

RETRANSMISJA: O poprawie jakości kształcenia zawodowego podczas sesji w powiecie

SANOK / PODKARPACIE. Między innymi o programie pn. „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim” będą rozmawiali radni podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu Sanockiego. Rozpatrzony zostanie również wniosek o zmianę składu osobowego komisji powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szpitala.

Sesja odbędzie się 13 września, o godz.15.30 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka. Transmisję video na żywo przeprowadził portal Esanok.pl.

Porządek obrad :

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Powołanie sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu Sanockiego.
5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnych działań dotyczących zorganizowania nauki religii zielonoświątkowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w „Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020”, przyjętym uchwałą Nr VIII/45/2015 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 27.03.2015r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/22/1999 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 24.03.1999r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej: „Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku.”
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok (kwota 100.000 zł).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 r. (kwota 3.765zł)
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok (kwota 11.000 zł).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora SPZOZ w Sanoku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2016-2019 projektu pt. „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Sanockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4; poprawa jakości kształcenia zawodowego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sanockiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2016 rok (kwota 290.000 zł).
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Wnioski i oświadczenia.
19. Zamknięcie obrad sesji.

1

źródło: Red., materiały nadesłane

13-09-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)