REKLAMA
REKLAMA

Urząd Miasta i Gminy Zagórz uzyskał certyfikat CAF

ZAGÓRZ / PODKARPACIE. W styczniu bieżącego roku Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przyznało Urzędowi Miasta i Gminy Zagórz Poświadczenie Jakości Zastosowania CAF.

Po przystąpieniu do projektu „Systemowe Wsparcie Procesów Zarządzania w JST” Urząd Miasta i Gminy Zagórz otrzymał bezpłatne wsparcie szkoleniowo – doradcze w zakresie wdrożenia Wspólnej Metody Samooceny CAF (z ang. Common Assessment Framework) tj. 2 dni warsztatów prowadzonych przez eksperta ds. wdrożenia CAF we wrześniu i październiku 2015 roku w siedzibie urzędu. Podczas warsztatów opracowane zostało sprawozdanie z  wyników samooceny z wykorzystaniem modelu CAF oraz Plan Doskonalenia przygotowane przez pracowników urzędu, powołanych do specjalnego zespołu.

Powszechny Model Oceny – CAF (Common Assesment Framework) jest narzędziem przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej, mającym na celu poprawę zarządzania. Wiąże się z przeprowadzeniem samooceny, zidentyfikowaniem obszarów wymagających doskonalenia oraz wprowadzeniem wymaganych usprawnień zarządczych.

Korzyści z wdrożenia metody CAF

Samoocena oparta o Model CAF dostarcza informacji, które są podstawą do doskonalenia systemu zarządzania jednostką administracji publicznej poprzez:

– Dostarczenie danych i informacji umożliwiających usprawnienie systemu zarządzania.
– Skuteczną identyfikację mocnych stron i obszarów do poprawy.
– Okresowy pomiar postępów (wszczęcie procesu ciągłego doskonalenia).
– Identyfikację dobrych praktyk i dzielenie się nimi.
– Zapewnienie oceny opartej na faktach (dowodach), w stosunku do zestawu kryteriów, które stały się powszechnie stosowane w całej Europie.
– Podniesienie efektywności działania Urzędu (zwiększony poziom świadomości i lepsza komunikacja w całej organizacji).

Dzięki tej metodzie organizacje wyrażające chęć wdrożenia systematycznego procesu doskonalenia swoich działań uzyskują proste narzędzie samooceny.

Dzięki prawidłowo przeprowadzonemu procesowi samooceny eksperci wizytujący Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu zarekomendowali Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przyznanie Poświadczenia

Jakości Zastosowania CAF, jako jednemu z 77 urzędów w kraju (stan na dzień 01 luty 2016 r.).

CERTYFIKAT CAF

źródło: materiały nadesłane

02-02-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)