REKLAMA
REKLAMA

WTOREK: Sesja w powiecie. Będzie o SOSW

SANOK / PODKARPACIE. Na wtorek na godzinę 15:30 zaplanowano XXIV sesję Rady Powiatu Sanockiego. Podczas obrad pojawi się temat przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

OGŁOSZENIE
RADA POWIATU SANOCKIEGO

zawiadamia że w dniu  05 kwietnia 2016r. o godz. 15:30 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się XXIV Sesja RADY POWIATU SANOCKIEGO z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Powołanie sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXII i XXIII sesji Rady Powiatu Sanockiego.
5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Sanockiego na lata 2016-2022”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pn. Powiatowe Centrum Obsługi Jednostek Organizacyjnych Powiatu Sanockiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Sanoku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/2015r. Rady Powiatu Sanockiego z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie pozbawienia drogi powiatowej Radoszyce – Granica Państwa nr 2261R  kategorii drogi powiatowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości Powiatu Sanockiego, położonej w Sanoku obręb Śródmieście, zbywanej w drodze bezprzetargowej .
12. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej z Miastem Truskawiec .
13. Podjęcie uchwały w  sprawie uchwalenia „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2016-2020.”
14. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum  Pomocy Rodzinie w Sanoku za 2015 rok.
15. Sprawdzanie z efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej  w Powiecie Sanockim za 2015 rok.”
16. Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku Programu Współpracy Powiatu Sanockiego z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przyjętego uchwałą Nr LVIII/600/2014 Rady Powiatu  w Sanoku z dnia 29 września 2014r.
17. Złożenie informacji Radzie Powiatu Sanockiego o zamiarze zbycia nieruchomości Powiatu Sanockiego :
a) dz. nr 58/153,
b) dz. nr 58/158,
c) dz. nr 58/159.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Wnioski i oświadczenia.
20. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący  Rady Powiatu Sanockiego   
Waldemar Och

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

POWIAT SANOK: „Upokarzające warunki lokalowe” dla dzieci w SOSW. Czy powiat podejmie decyzję o przeniesieniu ośrodka? (FILM)

04-04-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)