REKLAMA
REKLAMA

Zanieczyszczone powietrze w Rymanowie Zdroju? To mit!

REGION, BIESZCZADY / PODKARPACIE. W Rymanowie Zdroju stanęła stacja monitorująca czystość powietrza. Jest to odpowiedź na zarzuty, że odbiega ono od norm przewidzianych dla uzdrowisk. Jak do tej pory to jedyne takie urządzenie na Podkarpaciu.

Kontener z odpowiednimi przyrządami już zainstalowano przed Zakładem Przyrodoleczniczym Eskulap. Sondy, będące jego częścią, badają poziom zanieczyszczeń pyłowych, stężeń ołowiu, kadmu, arsenu, niklu czy pierwiastków występujących podczas spalania chociażby węgla.

Pomysł na stworzenie stacji monitoringu powietrza wyszedł od burmistrza gminy Rymanów Wojciecha Farbańca. Jest to swego rodzaju odpowiedź na stawiane zarzuty, że w uzdrowiskach przekraczane są normy zanieczyszczenia powietrza. Chcemy obalić ten mit  – mówi Maria Wais, inspektor referatu infrastruktury.

Do tej pory takie badania należało zamówić. Są one częścią operatów uzdrowiskowych, czyli podstawowych dokumentów, na podstawie których wydawane są zezwolenia na prowadzenie działalności uzdrowiskowej.

Bezsprzecznie dobre powietrze w tego typu kurortach jak Rymanów Zdrój jest głównym elementem leczenia klimatycznego.

Łączny koszt inwestycji wynosi niespełna 400 tys. złotych. Sam zakup urządzeń oraz obsługa stacji dofinansowana jest w 80% przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, zaś po 10% kosztów pochodzi z budżetu Województwa Podkarpackiego i z budżetu gminy Rymanów – wyjaśnia Maria Wais.

Stacja w Rymanowie Zdroju wraz z innymi będzie tworzyć sieć podkarpackiego monitoringu powietrza. Wyniki z prowadzonych pomiarów są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

rymanow

Kontener z urządzeniami pomiarowymi stanął w centrum Rymanowa Zdroju. Trwają jeszcze prace przy budowie pergoli. Foto: UG Rymanów

Uzyskane dane pozwolą na bieżącą ocenę sytuacji i monitoring stanu powietrza oraz umożliwią wprowadzanie racjonalnych rozwiązań technologicznych w przypadku niekorzystnych sytuacji. Działania te będą sprzyjać promocji uzdrowiska Rymanów Zdrój, jako miejsca bezpiecznego do wypoczynku, co przyczyni się do wzrostu liczby wypoczywających w uzdrowisku osób i wzrostu dochodów mieszkańców gminy Rymanów – uzupełnia.

Bieszczadzki kurort uzdrowiskowy

Należy pamiętać, że na terenie całego województwa podkarpackiego są cztery uzdrowiska: Horyniec Zdrój, Iwonicz Zdrój, Rymanów Zdrój oraz Polańczyk Zdrój.

Ten ostatni, szczególnie w sezonie letnim, cieszy się olbrzymią popularnością.

Nasze powietrze jest jednym z najczystszych w województwie – zapewnia Adam Piątkowski, wójt gminy Solina.

Podobnie jak Horyniec Zdrój nie otrzymaliśmy dofinansowania na stację monitorującą czystość powietrza taką, jak w gminie Rymanów. U nas podstawą do operatów uzdrowiskowych są pomiary wykonane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie – uzupełnia.

Jak do tej pory w Rymanowie Zdroju badania potwierdzają wręcz idealny stan tamtejszego powietrza. Aparatura wskazuje najwyższą wartość na skali, czyli bardzo dobrą.

pao

02-09-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)