REKLAMA
REKLAMA

ZAGÓRZ: Czy radni zgodzą się na rozbudowę wysypiska śmieci? Dziś ważna sesja Rady Miejskiej

ZAGÓRZ / PODKARPACIE. Dziś w Zagórzu odbędzie się XXIV sesja Rady Miejskiej. Najwięcej uwagi przykuwa punkt dotyczący rozbudowy wysypiska śmieci w gminie Zagórz. Czy radni zgodzą się na realizację tego kontrowersyjnego dla wielu mieszkańców pomysłu? Na miejscu są nasi reporterzy. Wkrótce relacja z obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W ZAGÓRZU ul. 3 Maja 2 38-540 Zagórz woj. podkarpackie Zagórz, 24.03.2016 r.
RM.0002.4.2016

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.)
zwołuję

na dzień 31 marca (czwartek) 2016 r. XXIV zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zagórzu. Sesja rozpocznie się o godzinie 12:00 w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zagórz na rok 2016 /DRUK Nr 1/,
2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagórzu za 2015 rok”/DRUK Nr 2/,
3) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu za 2015 rok”/DRUK Nr 3/,
4) w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy partnerskiej w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. Budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych i osadów ściekowych na terenie składowiska odpadów w Średniem Wielkiem, gmina Zagórz oraz modernizacji stacji segregacji odpadów komunalnych w Ustrzykach Dolnych” „/DRUK Nr 4/,
5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie określenia zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego zlokalizowanych wzdłuż linii kolejowej nr 108 i Województwa Podkarpackiego w zakresie realizacji inwestycji przy infrastrukturze kolejowej w ramach projektu pn. ,Wojewódzki Fundusz Kolejowy” „/DRUK Nr 5/,
6) w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Zagórz na realizację wspólnego przedsięwzięcia pn. „Wzrost efektywności i dostępności e-usług poprzez wdrożenie systemów informatycznych, wsparciem – rozwoju gmin Bieszczadzkich” /DRUK Nr 6/,
7) w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zagórzu /DRUK nr 7/,
8) w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórzu /DRUK Nr 8/,
9) w sprawie przystąpienia Gminy Zagórz do realizacji projektu pn. ,Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zagórzu” /DRUK Nr 9/,
10) sprawie przystąpienia Gminy Zagórz do realizacji projektu pn. „Przebudowa budynku dworca PKP w miejscowości Mokre w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” /DRUK Nr 10/,
11) w sprawie przystąpienia Gminy Zagórz do realizacji projektu pn. ,Zwiększenie dostępności usług dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez przebudowę budynku MGOPS w Zagórzu” /DRUK Nr 11/,
12) w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków /DRUK Nr 12/,
13) w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych na terenie Gminy Zagórz/DRUK Nr 13/,
14) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zagórz na 2016 r. /DRUK Nr 14/, 15) w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę lagórz dla Powiatu Sanockiego/DRUK Nr l51.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Różycki

źródło: BIP Urzędu Miasta i Gminy Zagórz

31-03-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)