REKLAMA
REKLAMA

ZAGÓRZ: Dotacje na usunięcie azbestu w 2016 roku!

ZAGÓRZ / PODKARPACIE. W trosce o naturalne środowisko i zdrowie mieszkańców, która decyduje o naszej teraźniejszości i przyszłości, zgodnie z założeniami „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, Uchwałą Nr LIV/355/2014 Rady Miejskiej w Zagórzu  z dnia 24 stycznia 2014 r. przyjęto „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zagórz”

, który zakłada usunięcie do 2032 r. – 158.560 m2 płyt azbestowo – cementowych z terenu naszej Gminy.

W roku 2015 r. korzystając z dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” usunięto z terenu Gminy Zagórz łącznie 64,77 Mg.

Stawiając sobie za cel systematyczne oczyszczanie naszej Gminy z azbestu, w 2016r. planujemy kontynuować akcje usuwania azbestu, zabezpieczając na ten cel środki finansowe w budżecie Gminy przy jednoczesnym staraniu się o dofinansowanie z NFOSiGW i WFOSiGW.

W związku z powyższym, osoby planujące w 2016 r. dokonać wymiany pokryć dachowych z azbestu lub poddać unieszkodliwieniu składowane materiały zawierające azbest, proszone są o składanie wniosków o udzielenie dotacji na w/w cel do dnia 29 lutego 2016 r. włącznie.

Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu lub wysłać na adres: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu, 38-540 Zagórz, ul. 3 Maja 2.

Druki wniosków można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu (Kancelaria Ogólna) lub bezpośrednio ze strony internetowej klikając w pobierz wniosek Azbest 2016.

Osobą wyznaczoną do kontaktu z Państwem jest P. Stanisław Ball, pok. 36 II piętro, tel: (13) 46 22 062 wew. 67,  adres e-mail: sball@zagorz.pl.

UWAGA:
1.    Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego, które właściciel musi pokryć we własnym zakresie.
2.    Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów prowadzone będzie przez specjalistyczną firmę wybraną w drodze zamówienia publicznego.

źródło: materiały nadesłane

04-02-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)