REKLAMA
REKLAMA

ZAGÓRZ: Dotacje na usunięcie azbestu w 2016 roku!

ZAGÓRZ / PODKARPACIE. W trosce o naturalne środowisko i zdrowie mieszkańców, która decyduje o naszej teraźniejszości i przyszłości, zgodnie z założeniami „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, Uchwałą Nr LIV/355/2014 Rady Miejskiej w Zagórzu  z dnia 24 stycznia 2014 r. przyjęto „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zagórz”

, który zakłada usunięcie do 2032 r. – 158.560 m2 płyt azbestowo – cementowych z terenu naszej Gminy.

W roku 2015 r. korzystając z dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” usunięto z terenu Gminy Zagórz łącznie 64,77 Mg.

Stawiając sobie za cel systematyczne oczyszczanie naszej Gminy z azbestu, w 2016r. planujemy kontynuować akcje usuwania azbestu, zabezpieczając na ten cel środki finansowe w budżecie Gminy przy jednoczesnym staraniu się o dofinansowanie z NFOSiGW i WFOSiGW.

W związku z powyższym, osoby planujące w 2016 r. dokonać wymiany pokryć dachowych z azbestu lub poddać unieszkodliwieniu składowane materiały zawierające azbest, proszone są o składanie wniosków o udzielenie dotacji na w/w cel do dnia 29 lutego 2016 r. włącznie.

Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu lub wysłać na adres: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu, 38-540 Zagórz, ul. 3 Maja 2.

Druki wniosków można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu (Kancelaria Ogólna) lub bezpośrednio ze strony internetowej klikając w pobierz wniosek Azbest 2016.

Osobą wyznaczoną do kontaktu z Państwem jest P. Stanisław Ball, pok. 36 II piętro, tel: (13) 46 22 062 wew. 67,  adres e-mail: sball@zagorz.pl.

UWAGA:
1.    Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego, które właściciel musi pokryć we własnym zakresie.
2.    Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów prowadzone będzie przez specjalistyczną firmę wybraną w drodze zamówienia publicznego.

źródło: materiały nadesłane

04-02-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)