REKLAMA
REKLAMA

Zanieczyszczone powietrze jest niebezpieczne dla zdrowia. W Sanoku kryształowe nie jest, ale nie najgorsze

SANOK / PODKARPACIE. Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z głównych czynników, które mają negatywny wpływ na nasze zdrowie. Według zeszłorocznego raportu Europejskiej Agencji Środowiska powietrze w Polsce należy do najbrudniejszych w Europie. W Sanoku jakość powietrza jest stosunkowo dobra i daleko nam do Krakowa, czy Mielca, gdzie mieszkańcy mówią już nie o zanieczyszczeniu, ale o „zatruciu powietrza”.

Dorota Mękarska

Według raportu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z 2015 roku w Polsce jedynym miastem spełniającym normy jakości powietrza jeśli chodzi o rakotwórcze i mutogenne zanieczyszczenia jest Słupsk. Najbrudniejsze powietrze jest w Rudzie Śląskiej. Sanok nie znalazł się na liście 15 miast, w których powietrze jest najczystsze, ale jest w grupie goniącej peleton. Warto jednak zauważyć, że powietrze, którym oddychamy ponad dwukrotnie przekracza normę wynoszącą 1 ng/m sześć.

Jakość powietrza jest stale monitorowana. W Sanoku stacja pomiarowa znajduje się przy ul. Sadowej
Pomiar dotyczy następujących substancji: pył PM10 (frakcja o bardzo małej, mniejszej niż 10 mikrometrów, średnicy ziaren – jest on bardzo niebezpieczny dla zdrowia, bo cząstki mogą wnikać do płuc, powodując poważne problemy zdrowotne) oraz beznzo(a)piren (silnie rakotwórczy) w pyle PM10.

Na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie dostępna jest roczna ocena jakości powietrza w woj. podkarpackim za rok 2015. Ponadto można na bieżąco obserwować prognozy stanu powietrza w Sanoku na stronie TUTAJ, (informacje z tego serwisu wyświetlane są także w Urzędzie Miasta Sanoka na monitorze przy wejściu na salę herbową). Warto także zobaczyć miejsca, gdzie znajdują się stacje pomiarowe na stronie TUTAJ.

Jest ponadnormatywne zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi

W oparciu o wyniki badań powietrza w 2015 r. oraz wyniki modelowania rozkładu stężeń zanieczyszczeń, w naszym regionie, w tym w Sanoku, występuje ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10, pyłem PM2,5, benzo(a)pirenem w pyle zawieszonym PM10.

W związku z tym cała strefa podkarpacka została zaliczona do klasy C, w której poziom stężeń zanieczyszczenia przekracza poziom dopuszczalny. Konsekwencją tej klasyfikacji było sporządzenie Programu Ochrony Powietrza dla tej strefy wraz z Planem Działań Krótkoterminowych.

Trzeba też pamiętać, że na stężenia pyłów wpływa górski kontynentalny klimat i ukształtowanie terenu. Nasze położenie w dolinie Sanu pomiędzy Pogórzem Bukowskim, Dynowskim i Górami Słonnymi, choć urokliwe ma swoje negatywne konsekwencje.

Walkę o czyste powietrze zacznij od siebie

Niestety, niebezpiecznie zbliżamy się do  przekroczenia wartości dopuszczalnych dobowych jeśli chodzi o stężenie pyły zawieszonego. Liczba dni z przekroczeniem pyłu wynosi 31, a wartość dopuszczalna to 35 dni. Dlatego tak ważne są nasze indywidualne zachowania. Część z nich to proste zabiegi, na które stać każdego z nas. Inne wymagają sporych nakładów inwestycyjnych.

Powinniśmy się powstrzymywać od spalania odpadów komunalnych i odpadów biodegradowalnych i przekazywać je do odzysku
 W miarę możliwości ograniczać używanie samochodów i korzystać z komunikacji zbiorowej. Należy też wymieniać piece na nowocześniejsze np. retortowe, posiadające odpowiednie certyfikaty, zaopatrywać się w węgiel dobrej i sprawdzonej jakości, zmniejszać zapotrzebowanie na energię cieplną poprzez ograniczanie strat ciepła, dokonując termomodernizacji budynków i wprowadzając instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii.

 

chimney-1628493_1280

 

Pocieszające jest to, że zanieczyszczenia gazowe objęte programem badań tj. SO2, NO2, CO, ozon i benzen osiągnęły na terenie województwa stężenia nieprzekraczające obowiązujących dla tych substancji wartości i pozwoliły na zakwalifikowanie wszystkich stref z terenu województwa do klasy A, w której poziom stężeń zanieczyszczenia nie przekracza poziomu dopuszczalnego.

Kto truje nas benzo(a)pirenem?

Polska jest niekwestionowanym liderem jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza benzo[a]pirenem. Średnie stężenie tej substancji dla całego kraju sięga 600 % normy. W Czechach jest to 150 % normy, na Słowenii około 120 %. W Sanoku przekroczone jest stężenie średnioroczne tego związku chemicznego. Czy winne tego stanu rzeczy są sanockie zakłady przemysłowe?

Benzo[a]piren należy do grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Jest to związek trwały w środowisku, o niskiej lotności oraz rozpuszczalności w wodzie. Dodatkowo posiada zdolność do adsorpcji na powierzchni pyłów PM10 i PM2,5, przez co stanowi większe zagrożenie dla zdrowia ludzkiego ze względu na możliwość bezpośredniego przedostawania się do płuc w wyniku oddychania.

Benzo(a)piren powstaje w wyniku niepełnego spalania związków organicznych. Uwalniany jest do środowiska w wyniku emisji ze spalania paliw kopalnych oraz odpadów, czy działalności przemysłu. Obecny jest również w spalinach samochodowych a także dymie papierosowym. Może powstać również w żywności na skutek długotrwałej obróbki termicznej np. grillowania, smażenia czy wędzenia. Jak nas poinformowano w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, zakłady przemysłowe w Sanoku są wyposażone w instalacje wychwytujące zanieczyszczenia oraz odprowadzają opłaty za korzystanie ze środowiska, ponadto podlegają kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Najbrudniejsze powietrze jest w dolinie Sanu

Generalnie największa koncentracja pyłów znajduje się w obniżeniach terenu, czyli w dzielnicach położonych w dolinie San. Dobrze jednak nie jest też w dzielnicach, gdzie mamy dużą koncentrację domów jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych, które nie są podłączone do sieci ciepłowniczej. Jakość powietrza najgorsza jest w miesiącach jesienno-zimowych, kiedy zaczyna się sezon grzewczy.

Miasto prowadzi szereg działań, które mają na celu poprawę jakości powietrza, od edukacji ekologicznej począwszy po działania inwestycyjne, m.in. dokonuje termomodernizacji obiektów. Wykorzystuje też w miarę możliwości źródła odnawialne, np. hotel MOSiR wyposażony został w panele fotowoltaiczne oraz pompy ciepła. W roku 2015 przyjęty został Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sanoka, który ma doprowadzić do zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytwarzania energii na terenie miasta, zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wprowadzenia niskoemisyjnych technik i niskoemisyjnych wzorców konsumpcji energii we wszystkich sektorach gospodarki miasta, oraz przyczynić się do rozwoju transportu niskoemisyjnego.

10-10-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)