REKLAMA
REKLAMA

7,5 mln dla Gminy Sanok na budowę sieci kanalizacji sanitarnej

WARSZAWA, GMINA SANOK / PODKARPACIE. 28 kwietnia 2017 roku w Warszawie została podpisana umowa, pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Sanok, na realizację projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bykowce, Załuż, Wujskie i Markowce w gminie Sanok”.

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych projektu, czyli ok. 7,5 mln zł. Koszty kwalifikowane inwestycji to ok. 9 mln zł. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

– Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie naszej gminy to dla nas na dzień dzisiejszy priorytet, nie tylko ze względu na dbałość o piękne środowisko naturalne, ale przede wszystkim ze względu na potrzebę podnoszenia jakości życia wśród naszych mieszkańców. Dzięki dofinansowaniu niniejszego projektu będzie to możliwe na znacznym terenie gminy bez nadmiernego obciążania budżetu, co daje nam możliwości realizacji także innych równie potrzebnych i ważnych dla mieszkańców inwestycji – cieszy się Anna Hałas, wójt gminy Sanok.

W ramach przedsięwzięcia wybudowana zostanie kanalizacja sanitarno-tłoczna o długości 1069m w Bykowcach, 12 735 m w miejscowości Wujskie, 21 190 m w Załużu, 2 962 m na odcinku Markowce – Pisarowce i 6 612 m na odcinku Markowce – Prusiek. W Płowcach  natomiast zostanie wybudowany wodociąg o długości 6 588 m wraz z pompownią wody i zbiornikami wodociągowymi.

– Realizacja inwestycji jest w toku. W niektórych miejscowościach prace zostały już wykonane w tym w Markowcach, gdzie budowę kanalizacji sanitarnej zakończyliśmy w listopadzie 2016 r. Finalizację kolejnych etapów, na które składają się roboty związane z budową kanalizacji w Bykowcach i Załużu planujemy na koniec lipca 2017r. Koniec prac związanych z budową kanalizacji w miejscowości Wujskie przewidujemy na 31 sierpnia 2017r. W chwili obecnej ogłoszony jest przetarg na budowę wodociągu w Płowcach, na oferty czekamy do 15 maja 2017r. – relacjonuje Łukasz Mendyka, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.

Konsekwencja i jasno sprecyzowane cele dotyczące rozwoju gminy Sanok przekładają się na sukcesywne składanie wniosków o dofinansowanie realizacji inwestycji dotyczących gospodarki wodno-ściekowej.

– Jest to jeden z największych projektów realizowanych na terenie naszej gminy. Od momentu pojawienia się możliwości korzystania ze środków z Unii Europejskiej gmina Sanok po raz pierwszy uzyskała tak wysokie dofinansowanie. Daje nam to niezwykle cenne doświadczenie i utwierdza nas w przekonaniu, że warto ciężko pracować i składać kolejne wnioski – mówi Paweł Wdowiak, zastępca wójta.

materiały nadesłane

04-05-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym: