REKLAMA
REKLAMA

BESKO: Wójt Mariusz Bałaban kolejny raz z jednogłośnym absolutorium

BESKO / PODKARPACIE. Radni gminy Besko postanowili jednogłośnie udzielić absolutorium wójtowi Mariuszowi Bałabanowi.

Jak co roku, zanim przeprowadzono głosowanie nad absolutorium, wójt podsumował całokształt działalności urzędu na przestrzeni 2016 roku.

Przyzwyczailiśmy się już do tego w ostatnich latach, że w dużej mierze o kierunkach naszej działalności, planowaniu wydatków i wyborze zadań inwestycyjnych decydują wszelkiego rodzaju programy pomocowe, dające możliwość pozyskana wsparcia finansowego przede wszystkim ze środków Unii Europejskiej ale też ze środków krajowych. Dlatego też ciągle modyfikujemy nasze plany, zamierzenia, szukamy nowych pomysłów dostosowując się do zmieniających się realiów i poszukując różnorakich możliwości wsparcia realizacji zadań. Czasami wymusza to na nas przyspieszania lub też odkładania realizacji planowanych inwestycji, co nie zawsze spotyka się ze społecznym zrozumieniem. Niemniej jednak, dopóki jest szansa na zewnętrzne wsparcie finansowe, na pewno jest to racjonalne z punktu widzenia interesu gminy i tej zasady staramy się trzymać – mówi Mariusz Bałaban.

Clipboard0154

Wójt przedstawił, jak w 2016 roku klarował się budżet. I tak 13 razy dokonywano zmian. Na koniec zamknął się on dochodami na poziomie ponad 17,3 mln złotych i wydatkami sięgającymi 16,2 mln, przy czym dochody wykonane zostały w 101,23% natomiast wydatki w 91,43 %.

Na koniec 2016 roku zadłużenie gminy Besko wynosiło 1,2 mln złotych i spadło do poziomu 7,1 % w stosunku do dochodów.

Największy udział w budżecie miały wydatki związane z pomocą społeczna, które łącznie ze środkami na edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły nieco ponad 6 mln złotych. To efekt uruchomionego w ubiegłym roku programu 500+, na który przypadła kwota niespełna 3 mln złotych.

Drugi co do wielkości udział w wydatkach to te związane z oświatą i wychowaniem. W minionym roku budżetowym wyniosły 5 mln zł i obejmowały koszty funkcjonowania ZS w Besku wraz z oddziałami przedszkolnymi, ale także dotacje dla przedszkola niepublicznego Sióstr Felicjanek.

W gminie Besko trzecie w kolejności uplasowały się wydatki związane z administrację publiczną, czyli wszystkie związane z funkcjonowaniem urzędu gminy. Wyniosły  około 1,5 mln złotych.

Na czwartym miejscu były wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne – 1,8 mln, na piątym – wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, w głównej mierze ponoszone na wywóz odpadów komunalnych i oświetlenie uliczne, to 944 tys. złotych.

Kolejne co do wysokości to bieżące wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 563 tys. złotych, transport i łączność – 524 tys., związane z kulturą fizyczną i sportem – 473 tys. złotych.

W gminie Besko 2016 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości  ponad 1,1 mln złotych. Natomiast do rozdysponowania w bieżącym roku pozostały wolne środki sięgające 1,4 mln złotych.

Mariusz Bałaban wśród najważniejszych inwestycji minionego roku budżetowego wymienia budowa Mini Centrum Sportowo-Rekreacyjnego za 335 tys. złotych, przebudowę dróg i parkingów gminnych, która kosztowała 365 tys. złotych, budowę oświetlenia za 186 tys. złotych, czy sieci kanalizacyjnej, które w 2016 roku kosztowała gminę 101 tys. złotych.

21-06-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)